back to top

Javni natječaj za prijam vježbenika u Općini Tomislavgrad

Na temelju članka 50., a u svezi sa člankom 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, br.1/14, 5/16, 1/22 i 10/22) te članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne
novine Hercegbosanske županije“ broj 8/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Tomislavgrad, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam vježbenika u Općini Tomislavgrad.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Kantonu 10
Ul. Gabrijela Jurkića br. 2
80101 Livno
s naznakom
Javni natječaj za prijem vježbenika u
Općini Tomislavgrad broj: 14-30-8-17/24

Javni natječaj se nalazi u privitku.

Javni natjecaj za vjezbenike

Općina Tomislavgrad

Objava Javni natječaj za prijam vježbenika u Općini Tomislavgrad pojavila se prvi puta na Tomislav City.

tomislavcity.com

Popularno danas