back to top

Izvještaj o sigurnosti od 01. do 08.07. 2024. godine.

U periodu od 01. do 08.07. 2024. godine u Hercegbosanskoj županiji dogodilo se ukupno šesnaest saobraćajnih nesreća, od kojih jedna sa povređenom osobom (1 LTO), jedna sa većom materijalnom štetom i četrnaest sa manjom materijalnom štetom. Na području PU Livno zabeležene su tri saobraćajne nesreće, u PU Tomislavgrad osam, dok se u PU Drvar dogodilo pet saobraćajnih nesreća.

 

Što se tiče kriminaliteta, zabeleženo je osam događaja koji imaju karakteristike krivičnih dela, i to:

 

– 2 KD “Krađa”,

– 3 KD “Posedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga”,

– 3 KD “Prevara”.

 

Na području Hercegbosanske županije evidentirano je osam prekršaja protiv javnog reda i mira:

 

– dva prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru (svađa, vika, vređanje, omalovažavanje),

– jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru (uznemiravanje),

– jedan prekršaj po čl. 8. Zakona o javnom redu i miru (uznemiravanje građana bukom),

– jedan prekršaj po čl. 18. Zakona o javnom redu i miru (širenje lažnih vesti i dojava),

– jedan prekršaj po čl. 27. Zakona o javnom redu i miru (prosjačenje),

– jedan prekršaj po čl. 30. Zakona o javnom redu i miru (neoprezno držanje životinja),

– jedan prekršaj po čl. 33. Zakona o javnom redu i miru (ometanje službenih osoba i tela vlasti u vršenju javnih ovlašćenja).

Mupk10

Izvor: ( livnovine.com / Mostarski.info )

Popularno danas