Historija Mostara

Historija Mostara – Privlačnost Mostara, središta Hercegovine i historijskog raskršća naroda i civilizacija, danas se ističe obnovljenom snagom.

Zahvaljujući konstantnom radu na rekonstrukciji koja je, počevši od 1995. godine, dozvolila gradu da se vrati normalnom životu poslije teških bombardovanja s početka devedesetih.

Zbog svog geostrateškog položaja, Mostar je u posljednjem ratu teško oštećen. Polako, situacija se popravlja.

Danas, prošlost i sadašnjost žive jedno pored drugog u urbanom kontekstu koji priča svoju zamršenu priču, čiji su junaci mjesta, osobe i događaji koji ostave utisak na svakoga ko posjeti ovaj upečatljivi grad.

Mostar – Dragulj Hercegovine

Staro historijsko jezgro grada, smješteno sa obe strane izuzetno poznatog Starog Mosta, predstavlja zaista jedinstvenu i nezaboravnu atrakciju.

Propraćeni burnim žuborom rijeke Neretve i omađijani smaragdnim tonovima njene boje, posjetitelji se mogu diviti simbolima Starog grada, dijela Mostara iz otomanskog perioda sa prelijepim džamijama iz XVI vijeka, kulama, kućama i turskim kupatilima, ali i malim kujundžijskim radnjama, koje svojim svakodnevnim aktivnostima doprinose vrevi na ulicama.

skokovi sa starog mosta
Historija Mostara je vezana za Neretvu i naše mostove

Grad karakterizira spajanje i suživot četiri religije ovih prostora – islam, katoličanstvo, pravoslavlje i judeizam – što je najvećim dijelom razlog njegove tolike privlačnosti.

Mostar je i dragulj kojim je optočena njegova netaknuta i bujna priroda, zelena, sunčana i puna cvijeća, mediteranske klime sa dugim toplim ljetima.

I to je razlog, a ne samo njegove umjetničke znamenitosti, što oduvijek privlači turiste , ali i slikare i pjesnike koji ga posjećuju, vole i ovjekovječuju u svojim djelima.

Mostar je spoj istoka i zapada

Mostar je grad koji se pozdravlja sa obećanjem da ćete se vratiti, jer u svojoj jedinstvenoj i originalnoj kompleksnosti, to je mjesto koje vas začara historijom i kulturom, spojem istoka i zapada, mješavinom blaga i esencija čiji miris se još uvijek osjeća u atmosferi kada šetate njegovim ulicama.

historija mostara
Historija Mostara

Historijski razvoj Mostara

Kao i mnogi stari gradovi, Mostar se postepeno razvijao kroz više od pet vijekova.

Prva svjedočanstva su sa sredine XV vijeka i pričaju o malom utvrđenju sa visećim drvenim mostom. Tadašnje jezgro brojalo je samo dvadeset kuća sa obe strane Neretve.

Turci su zaposjeli tu trvrđavicu oko 1500. godine nakon čega započinju razvoj transporta i trgovine, najviše oko tog mosta (1566. godine napravljen je novi most od kamena) i čije je strateško prisustvo oduvijek pretstavljalo samu dušu grada.

Nakon toga, izgrađene su dvije kule na riječnim obalama u kojima su boravili čuvari mosta, zvani “mostari”, odakle i potiče ime grada.

historija mostara
Historija Mostara

Mnogi spomenici i građevinski objekti u otomanskom stilu: mostovi, džamije, javno kupatilo, brojni stambeni objekti nastali su u periodu turske dominacije ovim prostorima (XV-XVIII vi-jek), a od XVI, Mostar postaje ekonomsko središte Hercegovine.

Godine 1878. Bosna i Hercegovina je aneksirana od Carevine austro-ugarske i grad sa smaragdnom rijekom dobiva novi ekonomski i kulturni poredak, otvoreniji prema Evropi, što se i danas može vidjeti po arhitekturi tog perioda, čiji karakteristični pretstavnici su Stara Gimnazija i Gradsko kupatilo.

Nakon teških godina u periodu dva svjetska rata, Mostar se širi i utrostručuje se broj njegovih stanovnika, industrijska proizvodnja, poljoprivreda i trgovina se intenziviraju i moderniziraju.

historija mostara
Historija Mostara

Rat iz 90. godina prošlog vijeka (1992.-1995.) u kojem su se sukobili Srbi, Hrvati i Bošnjaci, napravio je veliki razdor na ovim prostorima. Mostar je preživio teška razaranja, koja su gotovo uništila grad i u kojima je srušen Stari Most (čija obnova je završena 2004. godine).

Poljednjih godina grad se polako vraća u normalno stanje; mnoge izbjeglice su se vratile na svoja ognjišta, a srušeni dijelovi grada su većim dijelom obnovljeni.

Ogromno multikulturalno historijsko i kulturno nasljeđe, na granici Istoka i Zapada, prošlosti i sadašnjosti, i danas pretstavlja vječnu privlačnost Mostara, koji zahvaljujući svojim građanima I međunarodnoj pomoći, postepeno, ponovo nalazi mir i vedrinu.

Administracija i ustroj Mostara

Mostar pripada  Hercegovačko-neretvanskom kantonu / županiji, jednom od deset kantona /županija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je organiziran u 9 općina, u kojima živi 270.000 stanovnika.

Posebnost ovog Kantona / Županije, sa geomorfološke tačke gledišta, je da se na relativno malomprostoru nalaze planine, ravničarski predjeli i morska obala. Mostar je politički, finansijski i kulturni centar Kantona / Županije.

Grad je satkan od brojnih kvartova, od kojih se mnogi i danas zovu kao što su se zvali u prošlim vijekovima: Carina, Luka, Mahala, Tekija i koji se nalaze u starom dijelu grada, blizu Starog Mosta i onih novijih, kao što su Centar II i Avenija, koji se nalaze na sjevero-zapadu  grada.

historija mostara
Historija Mostara

Popularno danas