back to top

FOTO: Učenici iz Gruda potiču na promjene u javnoj upravi ŽZH

Učenici Srednje škole iz Gruda pod mentorstvom prof. Antonije Jurčić pokazuju svoju predanost i angažman u stvaranju modernije javne uprave putem projekta “Ja građanin” u organizaciji Civitasa – Obrazovnog centra za demokraciju i ljudska prava.

Njihova ovogodišnja tema je Digitalizacija javne uprave Županije Zapadnohercegovačke.

Istraživanjem vezanim za već navedenu temu ostvarili su niz aktivnosti te stekli nove kompetencije koje će im olakšati svakodnevni život.

Anketa koju su proveli u sklopu projekta imala je za cilj prikupiti podatke i analizirati stavove građana o digitalizaciji javne uprave. Uočili su kako većina građana smatra potrebnim unapređenje digitalne pismenosti u vezi s javnim uslugama, te kako građani ističu da bi digitalizacija pridonijela uštedi vremena i resursa te transparentnosti prilikom obavljanja administrativnih postupaka.

Obratili su se institucijama, predstavili svoje prijedloge i ideje i razmijenili iskustva s relevantnim akterima.

Bili su u posjeti Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ŽZH i Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH. Ministrica Daniela Perić i ministar Tomislav Pejić su pokazali interes za ideje i prijedloge učenika te izrazili podršku.

Navedena ministarstva ističu se jer prednjače u pozitivnim primjerima digitalizacije u svojoj domeni.

Učenici su pokazali važnu ulogu u procesu digitalizacije javne uprave te ovom inicijativom postali aktivni sudionici u stvaranju bolje budućnosti za sve građane.

Ova inicijativa učenika predstavlja važan korak prema stvaranju transparentnije, efikasnije i pristupačnije javne uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

foto: učenici iz gruda potiču na promjene u javnoj upravi žzh foto: učenici iz gruda potiču na promjene u javnoj upravi žzh foto: učenici iz gruda potiču na promjene u javnoj upravi žzh foto: učenici iz gruda potiču na promjene u javnoj upravi žzh

grude-online.info

Post FOTO: Učenici iz Gruda potiču na promjene u javnoj upravi ŽZH je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas