back to top

Općina Grude objavljuje oglas o izlaganju za katastarsku općinu Dragićina

Povjerenstvo za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Dragićina, imenovano rješenjem Općinskog vijeća Grude broj: 01-31-2461/22 od 4. studnoga 2022. objavljuje:

OGLAS
izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Dragićina

U općini Grude, dana 20.05.2024. godine započet će izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama u katastarskoj općini Dragićina.

Izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama obavlja Povjerenstvo za izlaganje podataka imenovano od Općinskog vijeća općine Grude.

Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fizičkoj osobi, za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine vrši izlaganje, uputiti poseban poziv najkasnije osam (8) dana prije izlaganja podataka, da u naznačeno vrijeme dođe u radne prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave koje služe kao dokaz o pravnim interesima na nekretninama.

Obavještavaju se sve osobe koje polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Dragićina da su dužni u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Povjerenstva i dati potrebne podatke o nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, te nisu pozvane, a imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Dragićina, dužne su da se same jave Povjerenstvu i da sa sobom donesu sve pisane isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama.

Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, a predstavnici pravnih osoba ovlaštenje za zastupanje i ID broj pravne osobe.

Maloljetne osobe trebaju ponijeti Izvadak iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građanina.

Izlaganje će se obavljati svakim radnim danom od 8:30 do 13:00 u radnoj prostoriji Povjerenstva koja se nalazi u zgradi Općine Grude, Ulica fra Gabre Grubišića 4. (nove prostorije Općinskog vijeća Grude).

Post Općina Grude objavljuje oglas o izlaganju za katastarsku općinu Dragićina je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas