back to top

FBiH: Ovi papiri su potrebni za novčanu pomoć u kupovini ogrjeva

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je na web stranici javni poziv i prijavni obrazac za selekciju domaćinstava za podjelu pomoći EU radi prevladavanja energetske krize, odnosno podrške energetski siromašnim domaćinstvima u kupovini ogrjeva za zimsku sezonu.

Pravo na prijavu imaju domaćinstva u kojima živi umirovljenik sa minimalnom ili zagarantiranom mirovinom, domaćinstva u kojima žive primatelji stalne novčane pomoći, domaćinstva u kojima žive djeca koja su na federalnom dječjem dodatku i domaćinstva u kojima je dijete koje nema jednog roditelja.

Prijavni obrazac može se preuzeti u općini i na licu mjesta popuniti i predati. Prijave se mogu preuzeti i na web stranicama Vlade FBiH, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te na stranicama općina i gradova.

Ako se preuzimaju elektronske prijave, one moraju biti isprintane, popunjene i sa ostalom dokumentacijom predate u nadležnu općinu. Uz prijavu je potrebno predati CIPS prijavnice svih članova domaćinstva, kućnu listu i dokaz o bankovnom računu, kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da korisnici mirovina koji sredstva primaju putem pošte, a nemaju otvoren račun u banci, u prijavnom obrascu trebaju navesti ime i prezime vlasnika računa, broj računa i naziv banke nekoga od srodnika.

Poziv je otvoren do 10. studenog ove godine, a prijave sa traženom dokumentacijom podnosit će se prema mjestu prebivališta u općinama i gradovima.

Post FBiH: Ovi papiri su potrebni za novčanu pomoć u kupovini ogrjeva je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas