Evo kome su dodijeljena sredstva podrške EU u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je odluku o dodjeli sredstava iz proračunske podrške EU za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu, pod nazivom JP BPEU SS 2023-1.

Pravo na korištenje poticaja do sada je ostvarilo 53 podnositelja prijava koji su dobili između 1.500 i 5.000 KM za mjere energetske efikasnosti. Ukupno je dodijeljeno 232.248,28 KM, a kompletan popis korisnika kojima je odobren poticaj možete pronaći OVDJE.

Na javni poziv su se u periodu od 10. do 12.11.2023. godine, putem portala “e-prijava” prijavile 103 osobe. Rješenjem direktora Fonda imenovana je Komisija koja je bila dužna izvršiti pregled pristiglih prijava prema redoslijedu prijema, i ocijeniti ispunjenost uvjeta traženih u Javnom pozivu kao kriterija za odobravanje, u skladu sa Programom utroška sredstava.

Na osnovu lzvještaja Komisije utvrđeno je da su 53 prijave zadovoljile uvjete Javnog poziva, a 50 nije ispunilo zadane uvjete. Protiv ove Odluke, podnositelj prijave može podnijeti prigovor Fondu u roku od 8 (osam) dana od prijema Obavijesti.

Zaključivanje ugovora

Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije će zaključiti ugovore o sufinanciranju sa odabranim korisnicima u kojima će se urediti: predmet ugovora, iznos dodijeljenih sredstava, uvjeti i način isplate i korištenja dodjeljenih sredstava, vremenski rok provedbe mjera energetske efikasnosti i dostave potpune dokumentacije za isplatu, način praćenja i kontrole namjenskog utroška dodijeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obveze korisnika sredstava Fonda. Javni poziv je otvoren do 31. prosinca ili do utroška sredstava.

Sredstva za poticaje su osigurana putem projekta “Podrška EU BiH u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize”.

Tko može dobiti poticaj

Na Javni poziv mogu se prijaviti svi punoljetni građani koji su vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata na području Federacije Bosne i Hercegovine, a koji trebaju ispuniti i posebne uvjete navedene u Javnom pozivu. Pod stambenim jedinicima se podrazumijevaju individualne/obiteljske kuće, stambene jedinice u sklopu individualne/obiteljske kuće ukoliko ta jedinica posjeduje vlastito mjerno mjesto za električnu energiju na ime podnositelja prijave, koji je ujedno njen vlasnik ili suvlasnik, te za stambene jedinice/stan u zgradi kolektivnog stanovanja.

Sredstva se mogu dobiti za jednu od navedenih mjera:

• toplinska izolacija vanjskih zidova, stropa/krova, poda;

• zamjena vanjske stolarije (prozori i vrata);

• unaprjeđenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode: instalacija kotlova na pelet, toplotnih pumpi, kondenzacijskih kotlova, solarnih kolektora za proizvodnju potrošne tople vode.

Kako se prijaviti?

Prijava na Javni poziv i dostavljanje obavezne dokumentacije vrši se isključivo elektronskim putem, odnosno putem „e-prijave“ dostupne na: www.e-prijava.fzofbih.org.ba.

Uz popunjavanje Prijavnog obrasca potrebno je izvršiti učitavanje (upload) obavezne dokumentacije, koja uključuje i račune za električnu energiju za posljednja 3 mjeseca u kojima zbroj utrošene električne energije mora iznositi minimalno 300 kWh.

Neblagovremene i/ili nepotpune, prijave koje nisu dostavljene u traženoj formi, kao i prijave koje ne sadrže svu traženu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje i biti će odbačene.

Za dodatne informacije zainteresirani podnositelji prijava se mogu obratiti službenicima Fonda za zaštitu okoliša, radnim danom putem kontakt telefona: +387 (0)33 723 680 ili putem e-mail adrese eprijava.ss@fzofbih.org.ba.

Dobitnike pomoći u prethodnim javnim pozivima možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Odluka o dodjeli sredstava na osnovu postupka provedenog po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu – JP BPEU SS 2023-1

Odluka o dodjeli sredstava na osnovu postupka provedenog po Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu – JP BPEU SS 2023-1

Post Evo kome su dodijeljena sredstva podrške EU u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas