XXX. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

XXX. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 08.12. 2023. godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:
1.Usvajanje zapisnika s XXIX. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo)
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu,
4. Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2024. godinu
na javnu raspravu,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim upravnim pristojbama i tarifi upravnih pristojbi
Grada Ljubuškog,
6. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih nagrada studentima, dobitnicima rektorovih i
dekanovih nagrada za najuspješnije studente Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023.godinu,
7. Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
drugih nesreća na području Grada Ljubuškog za razdoblje od 2024. do 2029. godinu,
8. Prijedlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima Grada Ljubuškog
povodom nadolazećih blagdana 2023. godine,
9. Prijedlog Odluke o uvjetima, iznosu i postupku dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda
na području grada Ljubuškog,
10. Prijedlog Odluke o ispitivanju zadovoljstva građana o radu Gradske uprave Ljubuški i Gradskog
vijeća Ljubuški,
11. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih vodnih
usluga vodoopskrbe i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda,
12. Prijedlog Pravilnika o procedurama uključivanja prioritetnih investicijskih planova i planova održavanja JP Parkovi d.o.o. Ljubuški s Planom kapitalnih investicija Grada Ljubuškog u svrhu nabave novih infrastrukturnih sredstava,
13. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Grada Ljubuškog s jedne strane i CENTRAL – GRADNJE d.o.o. Ljubuški s druge strane,
14. Prijedlog Rješenja o;
a) razrješenju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2022. godinu,
b) imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2023. godinu,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice (zgrada PU Ljubuški).

Objava XXX. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški pojavila se prvi puta na RADIO LJUBUŠKI.

radioljubuski.ba

Popularno danas