Vlada HNK-a utvrdila prijedloge zakona kojima će se otkloniti poteškoće u radu MUP-a

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je na današnjoj sjednici Nacrt i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Izmjenama ovih zakona konačno su osigurani preduslovi da se otkoče procesi i otklone poteškoće u radu Ministarstva unutarnjih poslova.

Takođe, osigurani su preduslovi da se može vršiti činovanje policijskih službenika, unapređivanje policijskih službenika, ali i prijem novih službenika u Ministarstvo unutrašnjih poslova, što je ključan preduslov i garancija bezbjednosti za sve građane u HNK-u.

Usvojene Izmjene i dopune ova dva zakona biće po hitnoj proceduri upućene u Skupštinu HNK-a, nakon čega će, ako dobiju podršku poslanika, Ministarstvu unutrašnjih poslova biti osigurane pretpostavke da, sukladno potrebama, može izvršiti prijaem potrebnih policijskih službenika.

Na današnjoj sjednici, usvojena je i Odluka o pokretanju postupka za dodatno zaduženje po Sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine za projekat „Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u BiH“. Naime, izgradnja i opremanje Klinike za dječje bolesti-Pedijatrije SKB Mostar, zatim izgradnja, obnova i opremanje više odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar, kao i izgradnja i opremanje više odjela u Opštoj bolnici Konjic projekti su od izuzetnog značaja za sve građane ovog kantona, te je stoga Vlada donošenjem današnje Odluke iskazala neupitnu spremnost da preuzme sve obaveze dodatnog kreditnog zaduženja, kako bi ovi projekti bili završeni.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta HNK-a, u svrhu nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola na području HNK-a usvojila Odluku o odobravanju 500.000 KM.

Takođe, Vlada je danas usvojila više odluka, zaključaka i informacija.

()

Vlada HNK-a utvrdila prijedloge zakona kojima će se otkloniti poteškoće u radu MUP-a Nova Sloboda.

novasloboda.ba

Popularno danas