back to top

Vlada HBŽ: Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad odobrena sredstva za rekonstrukciju i opremanje elektro kabineta

Vlada Hercegbosanske županije danas je održala 5. sjednicu na kojoj je na samom početku prihvaćen Zapisnik sa 4. sjednice Vlade Hercegbosanske županije, te je  primljeno na znanje izvješće o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva za 2023. godinu.

Na prijedlog ministra gospodarstva Miroslava Jaglice usvojena je Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom postupku javnog otvaranja i ispitivanja ponuda u postupku davanja koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju proizvodnje električne energije u Hercegbosanskoj županiji na području općine Tomislavgrad na lokaciji Ljubuša, i usvojena Odluka o davanju suglasnosti za prijenos udjela; („FEAL“ d.o.o. Široko Brijeg),  te usvojena odluka za realizaciju „Program podrške osnivanju poduzeća u Hercegbosanskoj županiji“.

Na prijedlog ministra financija Ivana Ćubele usvojena je Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine, te zaključak o usvajanju Plana investiranja dodijeljenih sredstava potpore iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Odobrena su financijska sredstava na prijedlog ministrice rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dijane Novković-Pećanac u iznosu od 15.000,00 KM u svrhu financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za nabavu cjepiva protiv gripe, te su odobrena sredstava u iznosu od 30.000,00 KM  udrugama Crveni Križ HBŽ i invalidne osobe utvrđenog Proračunom HBŽ za 2024. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih. Usvojena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 1.000,00 KM u svrhu pomoći Sindikatu liječnika Hercegbosanske županije za organiziranje tradicionalnog stručnog susreta „službi anestezije“ iz bolnica Dalmacije, SKB Mostara i Županijske bolnice „Dr. fra Mihovil Sučić“ u Livnu.

Također, donesena je i  Odluka o utvrđivanju načina i postupka ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje vjerskih službenika za 2024. godinu, te usvojeno 6. kvartalno izvješće Županijske bolnice „Dr. fra Mihovil Sučić“ u Livnu.

Na prijedlog ministra znanosti, prosvjete, kulture i športa Ante Tadića Vlada je donijela  Odluku o provedbi postupka javne nabave rekonstrukcije i adaptacije elektro kabineta u Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad i odobravanje financijskih sredstava u iznosu od 25. 000,00 KM za istu namjenu, te odluka za provedbu postupka javne nabave opremanje elektro kabineta Srednje strukovne škole Tomislavgrad i odobravanje financijskih sredstava u iznosu od 115. 000, 00 KM za istu namjenu.

Na prijedlog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bože Perića usvojen je Program utroška sredstava tekućih prijenosa  “Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju”  utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2024. godinu u iznosu od 2.500000,00 KM, te je usvojen „Program utroška sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2024. godinu“ u iznosu od 120.000,00 KM.

Usvojen je prijedlog predsjednika Vlade Hercegbosanske županije Ivana Vukadina o pokretanju postupka raspisivanja javnog natječaja- ravnatelj Službe za odnose s javnošću, te je dana ovlast predsjedniku Vlade za zastupanje i predstavljanje Službe za odnose s javnošću do okončanja natječaja za ravnatelja Službe za odnose s javnošću.

Usvojena je Odluka o transferu sredstava iz Tekuće pričuve u svrhu podmirenja povećanih izdataka Skupštine Hercegbosanske županije u iznosu od 50.000,00  KM.

Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti ministru MUP-a Hercegbosanske županije za potpisivanje produženja kolektivnog ugovora na razdoblje od 90 dana, do potpisivanju novog kolektivnog ugovora.

Dana je suglasnost Uredu predsjednika Vlade HBŽ, o pristupanju Hercegbosanske županije  Savezu ALPE te potpisivanje zajedničkog memoranduma o razumijevanju, te sudjelovanju u zajedničkom prijavljivanju projekata preko EU fondova.

Vlada je informirana o početku prve faze pregovora pristupanju Bosne i Hercegovine  Europskoj Uniji, priopćeno je iz Vlade Hercegbosanske županije.

Objava Vlada HBŽ: Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad odobrena sredstva za rekonstrukciju i opremanje elektro kabineta pojavila se prvi puta na Tomislav City.

tomislavcity.com

Popularno danas