Vlada HBŽ-a izdvaja 400.000 maraka za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

Vlada Hercegbosanske županije (HBŽ), na sjednici održanoj u četvrtak, donijela je Zaključak kojim se usvaja Program javnih investicija HBŽ-a za razdoblje 2024.- 2026. godine s listom prioriteta kandidiranih projekata koji je sačinilo Odjeljenje za upravljanje projektom županijskog Ministarstva gospodarstva.

Ovaj trogodišnji planski dokument sadrži podatke o ukupno 39 projekata. Ukupna vrijednost svih projekata je 252.292.165 maraka, od čega se 215.379.594 marke odnosi na 21 kandidirani projekat i 36.912.570 maraka na 18 projekata u implementaciji, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.

Razmatrajući prijedlog i mišljenje Ministarstva gospodarstva HBŽ-a u vezi izgradnje fotonaponske solarne elektrane u općini Tomislavgrad, Vlada je usvojila prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da je izgradnja fotonaponske solarne elektrane u navedenoj općini ukupne snage 92,5 MW u interesu HBŽ-a.

Također, na prijedlog resornog ministarstva, Vlada je usvojila Odluku o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za izgradnju predmetne solarne elektrane na lokaciji Seline u općini Tomislavgrad. Koncesija se dodjeljuje na način i kroz postupak nadmetanja po Pozivu sukladno odredbama Zakona o koncesijama i Uredbe o dodjeli koncesija.

Vlada je usvojila Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, za školsku 2023./2024. godinu u ukupnom iznosu od 400.000 maraka sukladno podacima o broju učenika koji koriste prijevoz, dobivenim od strane srednjih škola HBŽ-a, a raspodijelit će se kako slijedi: Grad Livno – 166.287,88 maraka, Općina Tomislavgrad – 173.106,06 maraka, Općina Glamoč – 21.969,70 maraka, Općina Drvar – 18.939,39 maraka, Općina Bosansko Grahovo – 9.469,70 maraka i Općina Kupres – 10.227,27 maraka.

Odobrena su i dodatna financijska sredstva Općini Glamoč za sufinanciranje prijevoza učenika Udruge roditelja djece sa smetnjama u razvoju ”Naša djeca” Glamoč u JU Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju ”Nova nada” Tomislavgrad u iznosu od 20.000 maraka.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta, Vlada je usvojila Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za programe iz oblasti sporta koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima Proračuna HBŽ-a za 2023. godinu u iznosu od 400.000 maraka, od čega 340.000 maraka za redovite programe i 60.000 maraka za dodatne programe.

 

Vlada je dala suglasnost Srednjoj ekonomskoj školi Livno da proračunska sredstva, utvrđena Proračunom HBŽ-a za 2023. godinu, u iznosu od  80.000 maraka, može utrošiti za projekt nabave peći, potrebne radove za funkcioniranje grijanja između škole i sportske dvorane, nabavu klupa, stolica i katedri, nabavu školskog razglasa, te za zaštitu učionica i ureda od sunca.

Vlada je dala suglasnost Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ-a da podnese zahtjev nadležnoj poslovnici Elektroprivrede HZHB u Tomislavgradu za priključenje na električnu mrežu poslovnoga prostora u suterenu zgrade stradalnika Domovinskog rata u Tomislavgradu.

Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o najmu stana kojim se, među ostalim, uređuju prava i obveze najmodavca – vlasnika stana i najmoprimca – korisnika stana koji je u državnom vlasništvu ili u vlasništvu građana i na kojemu je stečeno stanarsko pravo. Nacrt Zakona je upućen u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje.

Razmatrajući Zahtjev Zavoda za javno zdravstvo HBŽ-a, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava, iz Tekuće pričuve, u iznosu od 10.000 maraka za nabavu cjepiva protiv gripe.

Usvojen je i prijedlog Odluke i dana je suglasnost Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove HBŽ-a za provedbu postupka Javne nabave roba – Geografski informacijski sustav (GIS) za čiju realizaciju su osigurana sredstva u županijskom proračunu u iznosu od 230.000 maraka.

Vecernji list

livnovine.com

Popularno danas