U subotu 01.aprila otvaranje ribolovne sezone na Neretvi

Ribolovna sezona na Neretvi i njenim pritokama od sutra, 01.aprila je otvorena. Ipak, posebne dozvole su potrebne za pecanje u posebnim ribolovnim revirima. U odnosu na ranije godine došlo je do određenih promjena u  izdavanju i cijeni dozvola. Predsjednik skupštine organizacije sportskih ribolovaca Hrabren Kapić o tome kaže:

                “Cijena dnevne dozvole za posebne revire je snižena te je umjesto dosadašnjih 80, sada njena cijena 40 maraka. Cijene godišnjih dozvola su ostale iste ali imamo promjene po kategorijama, pa su 50 KM dozvole za državljane BiH starosti od 14 do 18 godina i penzionere iznad 65 godina, a isto toliko iznose i dozvole za nezaposlena lica, lica sa invaliditetom, teškoćama u razvoju, te za studente i žene.  Sva ta lica koja pripadaju nekoj od navedenih kategorija moraju predočiti dokaz kako bi po toj cijeni od 50 KM dobili dozvolu. Kao i ranije, i ove godine je cijena godišnje dozvole za osobe od 18 do 65 godina starosti 100 KM, a za mlađu generaciju do 14 godina starosti cijena dozvole je 25 KM. Kada govorimo o dnevnim dozvolama, tu je došlo do promjene pa se za dnevnu dozvolu bez obzira za koju vrstu ribe  i područje, izuzev za posebne ribolovne revire, treba izdvojiti 20 KM. ”

U subotu 01.aprila otvaranje ribolovne sezone na Neretvi

Kapić podsjeća na kojim je pritokama trajna zabrana ribolova:

  „Što se tiče zabrana, cijelim tokom je zabranjen ribolov na rijekama Dindolka, Slatinica, Lađanica, Krupac, Bukovica. Ribolov na rijeci Rakitnici zabranjen je od mosta u Dubočanima uzvodno skroz do Kantona Sarajevo. Što se tiče konjičke Ljute zabrana je od brane, vodozahvata pa do izvora. Na rijeci Neretvici zabranjen je ribolov od ušća rijeke Plavoušnice sa svim pritokama do izvora rijeke Neretvice uključujući rijeku Plavušnicu. Zabranjen je ribolov i na tzv Blučičkoj rijeci koja se ulijeva u Jablaničko jezero. Na tim rijekama su totalne zabrane

Iz udruzenja sportskih ribolovaca pozivaju sve  ribare I stanovnike da uživaju u ribarenju, da se bave isključivo sportskim ribolovom, i da poštuju pravila koja se trebaju poštivati u posebnim revirima, a naročito pravila o zabrani ribolova na ranije pomenutim lokacijama.

radiokonjic.ba

31.03.2023.

radiokonjic.ba

radiokonjic.ba

Popularno danas