back to top

Statistike: Vrtići puni, osnovaca manje, a srednjoškolci najviše traže tehničke škole

Još od malih nogu, kada nismo svjesni važnosti ni jednog značajnog pitanja za naš život, roditelji i učitelji uče nas koliko je bitno biti pismen i obrazovan, piše Večernji list BiH.

No, unatoč važnosti obrazovanja, tijekom školske godine značajan broj mladih misli da je to gubljenje vremena ili samo nešto je potrebno učiniti kako bi se dobilo posao. Oni bi ipak trebali znati kako je obrazovanje više od samog zaposlenja i usrećivanja roditelja. I tako od najranije dobi djeca kreću u vrtiće, gdje stječu prva znanja i vještine, nakon toga slijedi osnovno obrazovanje, srednje, visoko… i onda dolazi vrijeme kada započinje radni vijek.

Vrtići puni

Provjerili smo kako se kretala statistika obrazovanja u 2023./2024. godini, odnosno koliko je djece u vrtićima započelo svoj put razvoja, koliko ih je bilo u osnovnim i srednjim školama (posljednji podaci iz 2022./2023.) te koliko je onih na samom vrhuncu školovanja. Kako pokazuju podaci državne Agencije za statistiku, u 2023./2024. na području BiH bile su ukupno 493 predškolske ustanove s 41.214 djece. Uspoređujući ovaj podatak s godinom prije, vidimo kako je broj djece korisnika predškolskih ustanova porastao za 6,3%, a samim tim rastao je i broj zaposlenih, i to za 6,7%. Kako se navodi, od ukupnog broja djece u predškolskom odgoju i obrazovanju, njih 59,7% obuhvaćeno je u javnim ustanovama, dok je u privatnim ustanovama obuhvaćeno njih 40,3% posto. Koliko je predškolsko obrazovanje traženo na području cijele države, najbolje govori podatak da je na mjesto u predškolskim ustanovama čekalo 6533 djece.

U jasličkoj skupini boravilo je 10.251 dijete, što je za 9,6% posto više u odnosu na prethodnu pedagošku godinu. Najveću skupinu među njima čine djeca u dobi od 2 do 3 godine (56,9%).

Osnovne škole zabilježile su pad broja upisanih učenika. Prema posljednjim objavljenim podacima, na području BiH na početku školske 2022./2023. djelovalo je 1686 osnovnih škola. Te godine upisano je 260.337 učenika, što je manje u odnosu na prethodnu školsku godinu za 4465 učenika. U toj školskoj godini u prve razrede upisana su 28.253 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu više za 0,9%. Od ukupnog broja učenika, u nižim razredima (od prvog do petog razreda) bilo je 54,4% učenika, dok je u višim razredima (od šestog do devetog razreda) bilo 45,6 posto njih. U nastavnom procesu te godine bilo je 24.080 nastavnika.

Kada promatramo statistiku srednjih škola, u 2022./2023. upisano je više od 300 učenika manje. Kako pokazuju podaci, u 312 srednjih škola upisano je 107.936 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 321 učenika ili 0,3%. Promatrane godine u nastavni proces bilo je uključeno 13.068 nastavnika. Kada gledamo koje su škole najčešće birane, vidimo kako je najveći broj učenika pohađao tehničke škole – 57,8%, zatim gimnazije – 20,5%, dok je u stručnim školama bilo 18,3 posto učenika. Na kraju školske 2021./2022. godine 26.768 učenika završilo je srednju školu, što je u odnosu na kraj 2020./2021. godine manje za 2600 učenika ili 8,9%. Odnos muških i ženskih učenika koji su završili školu je 51,7% muških i 48,3% ženskih.

Značajan broj studenata upisao je studij. Kako pokazuju podaci, u akademskoj 2022./2023. godini u prvi ciklus studija visokog obrazovanja, uključujući kratki ciklus i integrirane studije, u zimski semestar upisano je 73.250 studenata, od toga su 64.064 studenta upisana na sve godine studija, a 9186 je apsolvenata.

Studenti

U 2022. godini studij je završilo 11.312 studenata, što je za 8,2 posto manje u odnosu na 2021. – Od ukupnog broja diplomiranih/završenih studenata, 62,1% su studentice. Prema “starom” programu obrazovanja, 0,6% studenata je diplomiralo/završilo studij, a prema programu prilagođenom Bolonjskoj deklaraciji njih 99,4%.

Od ukupnog broja diplomiranih/završenih studenata, na visokim školama diplomiralo je 8%, a na sveučilištima 92%, stoji u podacima Agencije za statistiku BiH.

Objava Statistike: Vrtići puni, osnovaca manje, a srednjoškolci najviše traže tehničke škole pojavila se prvi puta na Tomislav City.

tomislavcity.com

Popularno danas