back to top

Smijenjen Vilim Primorac

Članovi uprave HT-Eroneta, imenovani u proteklom mandatu od Vlade Federacije, upravo su smijenjeni.

Na prijedlog ovog Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BiH data je i prethodna suglasnost Nadzornom odboru za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže od 12 mjeseci, i to Gorana Kraljevića za vršitelja dužnosti generalnog direktora i Draženka Pažina za vršitelja dužnosti izvršnog direktora.

Prethodno je data prethodna saglasnost Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti članova Uprave uime državnog kapitala, priopćila je Vlada.

Promjene i u Cestama
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, dala prethodnu suglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Ceste d.d. Mostar za donošenje odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci, i to Branka Bage (v.d. direktor), Zdenka Propadala (v.d. izvršni direktor za održavanje), Maje Pehar (v.d. izvršni direktor za računovodstvo i finansije) i Josipa Marijanovića (v.d. izvršni direktor za pravne i opće poslove).

Prethodno je data prethodna suglasnost ovom nadzornom odboru za donošenje odluke o razrješenju vršitelja
dužnosti članova Uprave Društva zbog isteka mandata.

Post Smijenjen Vilim Primorac je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas