Raspored svetih misa za Svi svete i Dušni dan u svim župama na području grada Ljubuškog

Raspored svetih misa za Svi svete i Dušni dan u svim župama na području grada Ljubuškog.

ŽUPA SV.ANTE HUMAC:

RASPORED  SV. MISA –  SVI  SVETI
srijeda, 1. studenoga 2023.

Humac – crkva – 7 sati
Ljubuški – crkva – 9 sati
Hardomilje – Žabar – 9 sati
Hardomilje – Pivnice – 11 sati
Cerno – groblje – 15 sati
Zvirići – Sulet – 11 sati
Humac – Novo groblje – 15 sati
Bijača – groblje – 9 sati
Humac – Kosova Gorica – 11 sati
Crnopod – Kartuša – 9 sati
Mostarska Vrata – Staro groblje – 11 sati
Prolog – Novo groblje – 9 sati
Crveni Grm – Kukavice – 11 sati
Teskera – Karamenovine –  15 sati
Mostarska Vrata – Novo groblje – 9 sati
Radišići – Krvnica – 11 sati
Pregrađe – Jabuka – 15 sati
Hardomilje – Staro groblje – 15 sati
Lisice – groblje – 15 sati
Hrašljani – Ligat – 11 sati
Hrašljani – Vitaljina -15 sati

RASPORED  SV. MISA –  DUŠNI DAN
Spomen vjernika pokojnika – Dušni dan
četvrtak, 2. studenoga 2023.

Humac – crkva – 7 sati
Humac – crkva – 18 sati
Ljubuški – crkva – 18 sati
Crveni Grm – Radalj – 9 sati
Prolog – Kamenice – 11 sati
Radišići – Novo groblje 11 sati
Hrašljani – Staje – 11 sati
Pregrađe – Gradsko groblje – 11 sati

ŽUPA PRESVETOG SRCA ISUSOVA STUDENCI:

Srijeda, 1. studenog: Svi Sveti:

 9 sati – Dugandžije i Doci,

10 sati – Zvirovići – sv. Ivan Krstitelj,

11 sati – Donji Studenci – sv. Josip

12 sati – Trseljevina – sv. Nikola

Četvrtak, 2. studenog: Dušni dan:

u 10 sati – Prćavci,

11 sati – Gornji Studenci – sv. Ivan apostol,

12 sati- Bitunjani – Zvirovići,

12 sati- Stubica

15 sati – Tomića groblje – Zvirovići

ŽUPA PRESVETOG SRCA ISUSOVA ŠIPOVAČA – VOJNIĆI

Svi sveti

9 sati sv. Ivan Vojnići

11 sati Jurina Lazina Šipovača

12, 30 sati Dole

15 sati Kašče

Dušni dan

9 sati Banja

11 sati Gračina

12,30 sati Vodice

15 sati Greda

ŽUPA SV.JOSIPA RADNIKA GRLJEVIĆI

Svi sveti

9 sati Borajna

10 sati Lipno

11 sati Grljevići

Dušni dan – isti raspored kao i na Svi svete

9 sati Borajna

10 sati Lipno

11 sati Grljevići

ŽUPA SV. MARKA KLOBUK

Svi sveti

10 sati Pržine

10 sati Čuljkovo Groblje

11,30 sati Zastražnica

11,30 sati Poljane

14 sati Crkvina

Dušni dan

10 sati Dabrnja

11,30 sati Drače

13 sati Šiljevišta

ŽUPA SV. ILIJE PROROKA VELJACI

Svi sveti

9,30 sati Vašarovići i Blace

11 sati Krpuševac i Sinac

Dušni dan

9 sati Župna crkva

14 sati Groblje na Mladima

ŽUPA SV.PAŠKALA VITINA

SVI SVETI

9 sati: Župna crkva

9.30 sati:  Groblje Brljica

11 sati: Vitinsko groblje

11 sati: Grabovnik

15 sati: Otok

15 sati: Donji Proboj

DUŠNI DAN

9,30 sati: Gornji Proboj

11 sati: Groblje Doci

11 sati: Groblje sv. Ante u Gavranima

14 sati: Groblje Mlade

Zahvaljujemo se svim župnicima i ostalim svećenicima na dostavi podataka

Radio Ljubuški

Objava Raspored svetih misa za Svi svete i Dušni dan u svim župama na području grada Ljubuškog pojavila se prvi puta na RADIO LJUBUŠKI.

radioljubuski.ba

Popularno danas