Prijavite se za studentsku stipendiju udruge Humanus iz Posušja

Udruga za promicanje znanja, kulture i ekologije “Humanus” sa sjedištem u Posušju i ove godine obradovat će 5 studenata sa stipendijama u vrijednosti 2000 KM po studentu.

Raspisali su natječaj koji je otvoren do 18. prosinca ove godine, a uvjete natječaja prenosimo u cijelosti.

U skladu sa odredbom članka 7 Statuta Udruge za promicanje znanja, kulture i ekologije „Humanus“ Posušje, predsjednik Udruge dana 28.11.2023.g. raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu 5 (pet) stipendija studentima sa prebivalištem na području Općine Posušje za akademsku godinu 2023/2024 za razdoblje od 01.10.2023. do 01.08. 2024. godine u iznosu od po 200,00 KM mjesečno (ukupno 2.000,00 KM po studentu)

Opći uvjeti (nužni) koje trebaju ispuniti studenti za dodjelu stipendije su:

1. da imaju prebivalište na području općine Posušje;

2. da su redoviti studenti po Bolonjskom procesu studiranja na državnim Sveučilištima/Univerzitetima;

3. da ne primaju drugu stipendiju;

4. da nisu stariji od 26 godina;

Posebni uvjeti (poželjni) koje trebaju ispuniti studenti za dodjelu stipendije i to da je student:

1. dobitnik priznanja iz oblasti znanja, kulture, sporta i slično;

2. dobitnik rektorove ili dekanove nagrade;

3. dijete iz obitelji s troje i/ili više djece na redovitom školovanju ili predškolske dobi, ili da u obitelji postoji dijete ili roditelj sa utvrđenom invalidnosti preko 70%;

4. dijete bez jednog ili oba roditelja;

Studenti koji ispunjavaju uvjete za natjecanje za ostvarivanje prava na novčanu pomoć-stipendije su oni koji ispunjavaju sve opće uvjete, a poželjan je jedan ili više posebnih uvjeta (s tim da se dostave podaci o dokazima ukoliko netko ispunjava više posebnih uvjeta).

Odluku o dodjeli stipendija studentima donosi Udruga Humanus temeljem ocjene prikupljenih podataka.

Za dodjelu stipendije student je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju (scan-om na mail ili preporučenom pošiljkom):

1. Potpisani Zahtjev za dodjelu stipendije s naznakom kontakt telefona i e-mail-a studenta; (obvezno) Napomena: naznačiti u zahtjevu da student nije korisnik druge stipendije, a ako nema naznake, smatra se da samim podnošenjem zahtjeva student izjavljuje/priznaje da nije korisnik druge stipendije;

2. Kopija ili original Izvoda iz matične knjige rođenih za studenta (obvezno);

3. Uvjerenje o prebivalištu za studenta ne starije od 3 (tri) mjeseca (obvezno);

4. Potvrda fakulteta da je redovit student u akademskoj 2023/2024 godini (obvezno);

5. Dokaz da je student iz obitelji s troje ili više djece na redovitom školovanju ili predškolske dobi (kopija ili original Izvoda iz matične knjige rođenih za djecu tj. braću i sestre i potvrde nadležnih ustanova o redovitom školovanju istih, a za djecu koja ne idu u školu, samo izvod iz matične knjige rođenih); dokaz o invalidnosti člana obitelji izdan od nadležne institucije (preko 70% utvrđene invalidnosti);

6. Dokaz o smrti jednog ili oba roditelja (Izvod iz matične knjige umrlih kopija ili original);

7. Dokaz o izdanoj rektorovoj ili dekanovoj nagradi za studenta, spisak/prosjek ocjena studenta;

8. Dokaz od nadležne Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti jednog ili oba roditelja;

9. Dokaz da je student dobitnik priznanja iz oblasti znanja, kulture, sporta i slično;

Dokumentacija pod tč. 1, 2, 3 i 4 je obvezna (opći uvjeti), dok je dokumentacija pod tč. 4-9 ona kojom se dokazuju posebni uvjeti i poželjno više uvjeta – dokumentacije.

Posebna napomena je da se svi zatraženi dokumenti dostavljaju skenirani putem elektronske pošte ili preporučenom pošiljkom.

Rok za podnošenje prijava je 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja Natječaja na Facebook stranici Udruge Humanus Posušje, odnosno zaključno sa danom 18.12.2023.g.

Prijave na Natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se putem elektronske pošte (scan zahtjev i pripadajući dokumenti) na adresu:

udruga.humanus@gmail.com

ili putem preporučene pošiljke na adresu:

Udruga „Humanus“ Posušje, Rastovača polje 83, 88 240 Posušje

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti upitom na e-mail: udruga.humanus@gmail.com

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dostavljenim dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije neće se vraćati podnositeljima (zato se preporuča prijava putem mail-a).

Svi sudionici Natječaja bit će obaviješteni na Facebook Stanici Udruge Humanus Posušje o rezultatima Natječaja u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja odluke o dodjeli stipendije.

Sa odabranim kandidatima će se potpisati pojedinačni Ugovori o stipendiranju u kojima studenti potpisuju i izjavu da nisu korisnici drugih stipendija.

Stipendije se isplaćuju na transakcijski račun koji će se pribaviti od odabranih kandidata, s tim da se studentima od strane davatelja stipendije ne postavljaju nikakvi uvjeti zbog toga što im se isplaćuje stipendija. – poručuju iz udruge Humanus.

Posušje.info

Objava Prijavite se za studentsku stipendiju udruge Humanus iz Posušja pojavila se prvi puta na Posušje.info.

www.posusje.info

Popularno danas