back to top

Općina Prozor-Rama ispred svih u zbrinjavanju komunalnog otpada u Federaciji BiH

U svom redovnom inspekcijskom nadzoru Federalni inspektor za zaštitu okoliša Senad Jašarspahić danas je posjetio općinu Prozor-Rama i JKP „Vodograd“ d.o.o. nakon održanog sastanka u zgradi općine obišao je centar za upravljanje otpadom “Eko park Prozor-Rama”  u Poniru.

Nakon utvrđenog činjeničnog stanja na terenu inspektor je konstatirao: “Ovo je pozitivan primjer i da je općina Prozor-Rama prva u FBiH u upravljanju otpadom, te kao takva može poslužiti kao primjer drugim općinama.“

EKO PARK: Posjetili smo postrojenje za sortiranje miješanog komunalnog otpada

U Bosni i Hercegovini još uvijek se samo vrši odlaganje otpada, dok se u općini Prozor-Rama vrši zbrinjavanja. U izvještaju o stanju okoliša u Federaciji BiH za 2022. godinu stoji da se zacrtani ciljevi oko zaštite okoliša slabo realiziraju ili nikako.

Uslugama javnog odvoza komunalnog otpada obuhvaćeno približno 68% stanovništva u FBiH.  Godišnje u prosjeku se  odlaže 614.199 t komunalnog otpada. U razdoblju 2013 -2020. godine, ukupni sakupljeni komunalni otpad se uglavnom trajno odlagao na odlagališta, te je u prosjeku (98,6 %) odloženo na odlagališta, 1,1 % se odstranjivao na drugi način, dok se prerađivalo 0,3 % komunalnog otpada. Upravo tih osvega 1,1 %posto zasigurno čini općina Prozor-Rama sa svojim JKP “Vodograd”. 

EKO PARK: Uređenje platoa

općina prozor-rama ispred svih u zbrinjavanju komunalnog otpada u federaciji bih općina prozor-rama ispred svih u zbrinjavanju komunalnog otpada u federaciji bih općina prozor-rama ispred svih u zbrinjavanju komunalnog otpada u federaciji bih

 

 

Sviđa Vam se članak? Podijelite ga!ramski-vjesnik.ba

Popularno danas