Općina Grude zapošljava vatrogasce za ljetnu sezonu

Temeljem članka 111. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05) i članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude» broj: 1/08, 2/13 i 3/15) , Općinski načelnik objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za prijem djelatnika za realizaciju zaštite od požara u tijeku ljetnih mjeseci

Općina Grude vrši prijem djelatnika za realizaciju zaštite od požara u tijeku ljetnih mjeseci kada je povećana opasnost od izbijanja požara.

Referent za vatrogastvo – Vatrogasac – 3 (tri) izvršitelja

OPIS POSLOVA:

– sudjeluje u akcijama gašenja požara i akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
– sudjeluje u akcijama preventivne zaštite od požara i drugih nepogoda,
– kontrolira ispravnost tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara,
– sudjeluje u poslovima čišćenja i pranja ulica,
– po potrebi upravlja motornim vozilom prilikom intervencija,
– podliježe obvezi stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja,
– sudjeluje u održavanju i čišćenju komunalnih objekata,
– sudjeluje u održavanju i čišćenju lokalnih i nerazvrstanih cesta u općini Grude, (redovno i izvanredno održavanje, postavljanje vertikalne signalizacije)
– obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i za svoj rad istom neposredno odgovara.

Referent za vatrogastvo – Vatrogasac vozač – 1 (jedan) izvršitelj

OPIS POSLOVA:
– sudjeluje u akcijama gašenja požara i akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
– sudjeluje u akcijama preventivne zaštite od požara i drugih nepogoda,
– kontrolira ispravnost vozila i daje prijedlog za servisiranje vozila i opreme te daje prijedlog za nabavku goriva i maziva,
– upravlja motornim vozilom prilikom intervencije,
– sudjeluje u održavanju i čišćenju komunalnih objekata,
– sudjeluje u održavanju i čišćenju lokalnih i nerazvrstanih cesta u općini Grude, (redovno i izvanredno održavanje, postavljanje vertikalne signalizacije)
– podliježe obvezi stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja,
– obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i za svoj rad istom neposredno odgovara
Djelatnici se primaju na određeno vremensko razdoblje na period od 5 (pet) mjeseci.
Na javni poziv mogu konkurirati osobe koje ispunjavaju opće uvjete (Državljanstvo BiH, punoljetnost, da u posljednje dvije godine od objavljivanja ovog javnog poziva nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti , da nije obuhvaćen odredbom članka IX st. 1 Ustava BiH, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak) i posebne uvjete.

Posebni uvjeti:
– SSS ili KV radnik bili kojeg smjera IV ili III stupnja složenosti,
– Položen stručni ispit za profesionalnog ili dobrovoljnog vatrogasca,
– Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova vatrogasca.
– Vozačka dozvola B kategorije a za osobu koja se prijavljuje za mjesto vatrogasac – vozač, vozačka dozvola C kategorije.

Potrebna dokumentacija:

– kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
– svjedodžba o završenoj školi,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu ,
– ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz ogana državne službe bilo koje razine vlasti kao rezultat stegovne mjere u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog javnog poziva
– ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama članka IX. 1. Ustava BiH
– uvjerenje Suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
– uvjerenje o nekažnjavanju (Policijska uprava)
– dokaz o položenom ispitu za profesionalnog odnosno dobrovoljnog vatrogasca
– Ovjerena kopija vozačke dozvole B odnosno C kategorije.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Prijave slati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude, s naznakom „Prijava na javni poziv za prijem djelatnika za realizaciju zaštite od požara u tijeku ljetnih mjeseci“ „Ne otvarati“ ili predati izravno na protokol općine Grude.

Napomena: Izabrani kandidati će prije zaključenja ugovora biti dužni dostaviti potvrdu o radnoj sposobnosti.

Izbor će se izvršiti između kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva. Kandidati koji budu odabrani, kao i ostali kandidati, bit će obaviješteni o odabiru.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 039/660-900, fax: 039/660-930, email: [email protected], ili prostorijama općine Grude.

Javni poziv će se objaviti na Web stranici i na oglasnoj ploči općine Grude.

Poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.

Zakašnjele, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati

OPĆINSKI NAČELNIK
Ljubo Grizelj v.r.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

Post Općina Grude zapošljava vatrogasce za ljetnu sezonu je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Koliko je koristan ovaj članak?

Kliknite na zvjezdicu da biste je ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Brojanje glasova:

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovaj post.

Kako vam se ovaj post učinio korisnim ...

Podijelite ga s prijateljima!

Žao nam je što vam ovaj post nije bio koristan!

Poboljšajmo ovaj post!

Recite nam kako možemo poboljšati ovaj post?

Ivo
Ivohttps://mostarski.info
Ivo je živa enciklopedija. Voli historiju, puno istražuje. Njegove zanimljivosti ostavljaju bez daha. Vrhunski je novinar i istražvač. Dugogodišnji je član TNT grupacije.

Popularno danas