Općina Grude prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište

Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 66/13 i 100/13), članka 46. Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj: 25/03, 16/04 i 67/05), članaka 2,5,7 i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova («Službene novine Federacije BiH», broj: 17/14), članka 42. Statuta općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/13 i 3/15), i članka 8. Odluke o postupku, načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina u vlasništvu Općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 3/15), te Zaključka o prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije u K.O. Donji Mamići, («Službeni glasnik općine Grude», broj: 6/22), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI OGLAS
za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja – licitacije

I. PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet ovog Javnog oglasa je prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude označenog kao:

1. k.č. 7996/11 zv. „Poljanice“ površine 702 m², upisana u PL broj: 960 za K.O Donji Mamići i z.k. uložak broj: 8 za k.o. Donji Mamići , za početnu cijenu od 3.861,00 KM,
2. k.č. 7996/12 zv. „Poljanice“ površine 705 m², upisana u PL broj: 960 za K.O Donji Mamići i z.k. uložak broj: 8 za k.o. Donji Mamići , za početnu cijenu od 3.877,50 KM,
3. k.č. 7996/13 zv. „Poljanice“ površine 708 m², upisana u PL broj: 960 za K.O Donji Mamići i z.k. uložak broj: 8 za k.o. Donji Mamići , za početnu cijenu od 3.894,00 KM,

II. NAMJENA

Namjena zemljišta iz točke 1. ovog oglasa je građevinska sukladno važećim zakonskim propisima.

III. UVJETI PRODAJE

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

Ako osoba sudjeluje u postupku licitacije putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja provesti će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuditelj ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja jamstvenog iznosa.

IV. JAMSTVENI IZNOS

Za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja obvezno je uplatiti jamstveni iznos, koji se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevnih parcela iz točke I. ovog oglasa, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM.

Jamstveni iznos se uplaćuje na transakcijski račun općine Grude broj: 3381402200192317 koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. Mostar s naznakom „Jamčevina za postupak javnog nadmetanja za parcelu redni broj ___ , najkasnije do 02.03.2023. godine.

Dokaz o uplati jamstvenog iznosa biti će potrebno predati Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja prije početka u suprotnom neće biti moguće pristupiti javnom nadmetanju.

Jamstveni iznos neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja koji odustane od svoje ponude.

Sudioniku javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedinu nekretninu jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u javnom nadmetanju, jamčevina se vraća na njegov račun u roku od 15 (petnaest) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Sudionik javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Ako najpovoljniji ponuditelj po pozivu ne pristupi potpisu kupoprodajnog ugovora smatrati će se da je odustao od sklapanja istoga, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a Povjerenstvo za prodaju će dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

V. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Provođenje licitacije izvršit će Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije općine Grude dana 03.03.2023. godine, s početkom u 10:00 sati u Prostorijama općine Grude.
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja sastaviti će zapisnik o nadmetanju na koji sudionici nadmetanja mogu uložiti prigovor neposredno nakon zaključenja zapisnika.

Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sačiniti će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

Kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine nakon isplate kupoprodajne cijene i provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji.

VI. OSTALO

Svi zainteresirani mogu dogovoriti razgledavanje zemljišta koje je predmet javnog nadmetanja te izvršiti uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama u vremenu trajanja Javnog oglasa u prostorijama općine Grude, svakim radnim danom od 8.00-14.00 sati.

Kontakt telefon: 039/660-901.

Javni oglas možete preuzeti ovdje.

Post Općina Grude prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Koliko je koristan ovaj članak?

Kliknite na zvjezdicu da biste je ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Brojanje glasova:

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovaj post.

Kako vam se ovaj post učinio korisnim ...

Podijelite ga s prijateljima!

Žao nam je što vam ovaj post nije bio koristan!

Poboljšajmo ovaj post!

Recite nam kako možemo poboljšati ovaj post?

Ivo
Ivohttps://mostarski.info
Ivo je živa enciklopedija. Voli historiju, puno istražuje. Njegove zanimljivosti ostavljaju bez daha. Vrhunski je novinar i istražvač. Dugogodišnji je član TNT grupacije.

Popularno danas