back to top

Od početka svibnja lakše do mirovine u FBiH

Od početka svibnja umirovljenicima u Federaciji BiH će biti lakše doći do mirovine.

Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje izvijestio je da od 1. svibnja, svi podnositelji zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja te izdavanje uvjerenja i potvrda o podacima o kojim se vodi službena evidencija, neće biti u obvezi uz zahtjev prilagati potvrdu o mjestu prebivališta – CIPS potvrdu, rodni list i uvjerenje o državljanstvu.

Suradnja s IDDEEA

Nakon inicijative ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje je intenzivirao suradnju s IDDEEA-om.

Razvio je aplikativno rješenje preko kojeg ima uvid u podatke iz evidencije koju u ime izvornih organa vodi IDDEEA, pri tome poštujući sve sigurnosne elemente u vezi sa zaštitom osobnih podataka.

Uz bitnu napomenu da se sam uvid vrši nakon prethodno pribavljene suglasnosti samog podnositelja zahtjeva.

Također, s obzirom na činjenicu da se o podacima koji se tiču radnog odnosa osiguranika vodi službena matična evidencija osiguranika.

Niz poduzetih aktivnosti

Počevši od 1. svibnja, uz zahtjev neće biti potrebno dostavljati ni rješenje o prestanku radnog odnosa (izuzetak osiguranici policijski službenici i vojni osiguranici Ministarstva odbrane BiH).

Sve navedeno rezultat je niza poduzetih aktivnosti od strane menadžmenta Federalnog zavoda.

Sve s ciljem unapređenja poslovanja i olakšavanja pristupa ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja kroz pojednostavljivanje procedura i ubrzanje procesa ostvarivanja svih prava, povećanje transparentnosti rada.

Otvaranja Zavoda prema krajnjim korisnicima, u okviru borbe za administraciju bez papira i čekanja u redovima, navode iz Federalnog zavoda MIO.

Objava Od početka svibnja lakše do mirovine u FBiH pojavila se prvi puta na Čapljinski portal.

caportal.net

Popularno danas