back to top

OBAVIJEST: Odredbe o novim crkvenim pristojbama (cijenama) na teritoriju BK Bosne i Hercegovine

ODREDBA O PRISTOJBAMA
NA TERITORIJU BISKUPSKE KONFERENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I. Liturgijske pristojbe
1. Misna nakana…………………………………………………………………………………………………….30 KM
2. Gregorijanske mise (trideset misa) ………………………………………………………………………..1.000 KM
3. Vjenčanje…………………………………………………………………………………………………….…..150 KM
– od toga Ordinarijatu……………………………………………………………………………………..……..50 KM
4. Sprovod……………………………………………………………………………………………………….. ………100 KM
5. Opijelo……………………………………………………………………………………………………………..… 3 KM
6. Cedulja za krizmu ……………………………………………………………..…………………………….. 60 KM
– od toga djelitelju sakramenta potvrde……………………………………………………………. …30 KM
II. Župne uredske pristojbe
7. Izvadci iz matičnih knjiga…………………………….………..…………………………….… 15 KM + 5 KM
8. Obiteljski list……………………………………………………………………………… …………..15 KM + 5 KM biljega
9. Otpusnica za vjenčanje…………………………………..……………………..….. …………….15 KM + 5 KM biljega
10. Dopuštenje za sklapanje ženidbe izvan vlastite župe……………….…………….15 KM + 5 KM biljega
11. Potvrdnica i posvjedočenje………..…………………..………………..…………………………5 KM (nije potreban biljeg)
12. Svaka molba upućena Ordinarijatu……………………………………………………..… 5 KM biljega
III. Vizitacijske pristojbe
13. Vizitacija – dekanska……………………………………………………………… 100 KM + putni troškovi
– kanonska…………………………….…………………………………………….… ………200 KM + putni troškovi
IV. Pristojbe Ordinarijata
14. Oprosti, dopuštenja i sl. …………………………………………………………………20 KM + 5 KM biljega
15. Naknadni upis u matične knjige ……………………………………………..…. 20 KM + 5 KM biljega
16. Administrativno proglašenje mrtvim …………………………………….….. 20 KM + 5 KM biljega
17. Ukrjepljenje ženidbe ………………………………………………………………. …….20 KM + 5 KM biljega
18. Dopuštenje mješovite ženidbe…………………………………………………….20 KM + 5 KM biljega
19. Oprost od zapreke različitosti vjere……………………………………………..20 KM + 5 KM biljega
20. Celebret……………………………..………………………………………… …………………..30 KM (nije potreban biljeg)
21. Postupak razrješavanje ženidbe primjenom Pavlove povlastice…..20 KM + 5 KM biljega
22. Postupak rastave uz trajanje ženidbene veze …………………………….. 20 KM + 5 KM biljega
2
V. Sudske pristojbe
23. Postupak za oprost od tvrde a neizvršene ženidbe…….…200 KM + prijevod + pristojba
Svete Stolice
24. Postupak za razrješenje ženidbe apostolskom povlasticom u korist vjere….200 KM +
prijevod + pristojba Svete Stolice
25. Postupak oslobađanja od svećeničkih obveza…….700 KM + prijevod + pristojba Svete
Stolice
26. Proglašenje ništavosti ređenja………………. 700 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
27. Prvostupanjski postupak (uplata prigodom prihvaćanja postupka)…………………..700 KM
28. Drugostupanjski postupak (uplata prigodom prihvaćanja postupka)………………. 400 KM
29. Sudski postupak na temelju dokumenata …………………………………………………….. ……400 KM
30. Kazneni postupak…………………………………………………………………………………………… 700 KM
31. Kraći postupak ………………………………………………………………………………………………… 400 KM
32. Postupak za razrješenje drugih sporova…………….……………………………………………. 200 KM
33. Crkvenom odvjetniku……………..………………………………………………………………………. 200 KM
34. Vještaku…………………………………..………………………………………………… prema njegovoj cijeni
35. Članu Suda koji provede dan izvan ureda….……………………………… 100 KM + putni trošak
33. Prevođenje po kartici ………………………………………………………………………………………. 10 KM
Napomene:
1. U smislu odredbe Zakonika kanonskoga prava (ZKP) kan. 952. nitko ne smije tražiti
veće pristojbe od ovdje određenih. Podsjećam svećenike na kan. 945-958 ZKP
Redovnički poglavar ne može donijeti drukčije pristojbe (kan. 953, čl. 2).
2. „Usrdno se preporučuje svećenicima da i bez primanja ikakvih priloga slave misu na
nakanu vjernika, osobito onih siromašnih“ (kan. 945, čl. 2).
3. Siromašni, posebno izbjeglice i prognanici, ne smiju biti lišeni sakramentalne pomoći
(usp. kan. 848) ili sprovoda (kan. 1181) zbog toga što ne mogu platiti pristojbu.
4. BK BiH je izdala vlastite biljege za područje BiH, a župnici su iz dužni nabavljati u
Ordinarijatu. Molim župnike i župne vikare da sve crkvene isprave iz župnog ureda
biljeguju. Nije dopušteno napisati „taksa naplaćena u gotovu“, a siromašnoj stranci
može se dati i upisati „gratis“.
5. Molbu za pristup u Katoličku Crkvu ili u puno zajedništvo (ne prijelaz!) s Katoličkom
Crkvom odrasla stranka treba vlastoručno napisati i nasloviti na biskupa ili ordinarijat,
prilažući uz molbu Izvod iz matice rođenih. Župnik tu molbu preporučuje, pod
uvjetom da je sve obavljeno prema propisima. Upute za ostvarenje katekumenata u
našim prilikama – Pristup odraslih u kršćanstvo, Hrvatski biskupi, Zagreb, 1993.
6. S ovim odredbama treba upoznati vjernike i držati odredbe o pristojbama na
vidnome mjestu u župnom uredu.
U sladu s odlukom članova Biskupske konferencije s 88. redovitog zasjedanja BK BiH,
održanog 6. i 7. studenog 2023. u Sarajevu, odredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2024.godine, obavijest je iz BK B i H.

www.tomislavnews.com

www.tomislavnews.com

Popularno danas