Mostarski poštari nezadovoljni Upravom – Dnevni.ba

Krajem prošle i početkom ove godine, vodili smo mučne pregovore sa Upravom Hrvatske Pošte Mostar o načinu i visini povećanja plaća radnicima HP Mostar. Uglavnom, naš prijedlog po kojem bi najslabije plaćeni radnici dobili najviše nije prošao. Uprava se odlučila za model povećanja satnice (+ 7 %) tako da su radnici sa najvećim plaćama dobili najviše (preko 100 KM), a dvije trećine radnika HP Mostar su dobili šezdesetak KM povećanja plaće, priopćeno je iz Nezavisnog sidnikata Hrvatske pošte Mostar.

-Ovo povećanje plaća povećava trošak poslodavca u 2023. godine kroz trošak zaposlenika za 847 tisuća KM, što je povećanje u odnosu na 2022. godinu za 4,6%. U isto vrijeme Uprava Društva na reklame, sponzorstva, reprezentaciju i službena putovanja u 2023. godini planira potrošiti 740 tisuća KM. Planirano povećanje troškova za reklame i sponzorstva iznosi 264 tisuće KM (+97,30%), a ukupan iznos za 2023. godinu je 535 tisuća KM. Planirano povećanje za reprezentaciju je 84 tisuće KM (+213,2 %), a ukupan iznos za 2023. je 124 tisuće KM. Planirano povećanje za službena putovanja iznosi 34 tisuće KM (+61,8 %), a ukupni iznos za 2023. godinu je 88 tisuća KM. U situaciji kada troškove treba svesti na minimum ovoliko povećavati davanja za reklame, sponzorstva, reprezentaciju i službena putovanja, a istodobno radnicima govoriti da nema novca za veće povećanje plaća stvara kod naših kolega, a i nas samih veliko nezadovoljstvo. Nadamo se da će se Uprava u vezi ovoga predomisliti i dio novca preusmjeriti na povećanje plaća, navedeno iz sindikata.dnevni.ba

Popularno danas