back to top

Mladi aktivisti na radionici ”Antikorupcijskog forenzičkog LAB-a” u Posušju

mladi aktivisti na radionici ”antikorupcijskog forenzičkog lab-a” u posušju mladi aktivisti na radionici ”antikorupcijskog forenzičkog lab-a” u posušju mladi aktivisti na radionici ”antikorupcijskog forenzičkog lab-a” u posušju

Korupcija je dugotrajan sistemski problem koji narušava vladavinu prava u BiH i prodire u sve sfere društva, te tako gradi okruženje nepovjerenja i sve veći osjećaj bespomoćnosti i ljutnje kod mladih.

Antikorupcijski forenzički laboratorij za mlade u lokalnoj zajednici“ (Antikorupcijski forenzički LAB) ima za cilj aktivirati mlade i građane u otkrivanju i suzbijanju korupcije na lokalnom nivou. Projekat financira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, a implementira Udruženje Ja bih u EU (JaBiHEU).

Projekat okuplja mlade iz raznih dijelova BiH, predstavnike nevladinih organizacija i lokalnih zajednica, istraživačke novinare sa ciljem motiviranja mladih i građana da se aktivnije uključe u odgovor na različite oblike korupcije. Kako bi to uradili potrebno je da saznaju više o dostupnim procedurama i metodama građanskog otpora korupciji, da nauče istraživati i inzistirati na transparentnosti i reformama na putu ka Europskoj uniji.

Radionici u Posušju prethodilo je  5 online interaktivnih sesija na kojima je učestvovalo više od 100 mladih koji su ponovo iskazali svoje zanimanje da se uključe u rješavanje pitanja korupcije u njihovim lokalnim zajednicama.

Edukatori Aida Brdar i Nermin Kadribašić su sa više od 40 srednjoškolaca iz Posušja razgovarali o pojmu korupcije i praktičnim primjerima korupcijskog ponašanja u lokalnim zajednicama, uzrocima i posljedicama korupcije u lokalnim zajednicama i kako se mladi mogu oduprijeti korupcijskom ponašanju, kako i kome prijaviti korupciju.

U prvom dijelu radionice, sudionicima je omogućeno da, kroz diskusiju i hipotetičke primjere od strane edukatora, nauče više o pojmovima korupcije te jasno prepoznaju šta jeste, a šta nije koruptivna radnja ili koruptivno ponašanje.

„Mladi, pokazuju određeno poznavanje korupcije, ali postoje jasni izazovi u razlikovanju pojedinosti, poput nepotizma i sukoba interesa. Stavovi su podeljeni u vezi s pojedinim koruptivnim radnjama. Primjetno je da mladi nisu imali priliku da se educiraju na temu korupcije što su i sami potvrdili.“, istaknuo je Nermin Kadribašić, edukator radionice.

Drugi dio radionice bio je baziran na prijedloge inicijativa vezane za nezakonite urbanističke dozvole, te nezakonito zapošljavanje kao i poruke mladih upućene nadležnim institucijama.

Lea – Martina Romić, participantica radionice istakla je: “Ova radionica pokazala se korisnom jer nam je približen problem korupcije koji je dosta zastupljen u našoj okolini, a mi mladi nismo bili dovoljno upućeni kako i na koji način se oduprijeti tom problemu. Nadamo se da će ovakvih radionica biti još više i da će se na taj način podići svijest mladih”.

Detalje o samom projektu možete pronaći na web stranici Udruženja Ja bih u EU https://www.jabiheu.ba/ 

Objava Mladi aktivisti na radionici ”Antikorupcijskog forenzičkog LAB-a” u Posušju pojavila se prvi puta na Posušje.info.

www.posusje.info

Popularno danas