back to top

Livanjsko kino postalo dio udruge ”Mreža neovisnih kino prikazivača”

U Sarajevu je održana osnivačka skupština udruge ”Mreža neovisnih kino prikazivača” koja je okupila sudionike 14 gradova i općina iz BiH, među njima Livno i Tomislavgrad.

Cilj udruge je pozicioniranje Mreže neovisnih kino prikazivača kao relevantnog faktora na tržištu kino distribucije i prikazivanja u BiH i centralizirane odnose sa svim distributerskim kućama koje djeluju na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Novu kino opremu će dobiti kino sale u Novom Travniku, Gradačcu, Kiseljaku, Žepču, Tešnju, Posušju, Livnu, Brezi, Tomislavgradu, Goraždu, Cazinu, Bugojnu i Ilijašu.

Sve je ovo dio finalne faze kapitalnog projekta digitalizacije i modernizacije kinodvorana, u koji je uključena i kinodvorana Livno, a kojim će se tijekom ljeta ove godine omogućiti prikazivanje novih filmskih ostvarenja paralelnom s većim centrima BiH i svijetom.

Nositelj ovog, za mnoge kinodvorane i filmsku publiku u BiH povijesnog projekta, je Fondacija za kinematografiju Sarajevo uz značajnu potporu Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH te sudjelovanje 13 općina i gradova.

U sljedećem periodu, po završetku formalno pravnih aktivnosti, radna grupa Udruge će krenuti u obilazak svih dvorana te će se tako krenuti s pripremom operativnog djelovanja u tehničkom i promotivnom segmentu rada istih.

livanjsko kino postalo dio udruge ”mreža neovisnih kino prikazivača”

relax-portal.info

Popularno danas