Kongres Vijeća Evrope suorganizira prvu građansku skupštinu u Mostaru

-

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, zajedno s Gradom Mostarom, organizira Građansku skupštinu koja će biti otvorena 10. jula 2021. godine, kao dio prvog diskurzivnog procesa ova vrste u Bosni i Hercegovini i na jugoistoku Evrope. Otvaranje i prezentacije zainteresiranih strana i stručnjaka prenosit će se uživo na posebnoj web stranici.

Tokom četiri naredna vikenda, od 10. do 31. jula 2021. godine, skupština građana okupit će reprezentativnu skupinu od 48 nasumično odabranih građana koji će vijećati i dati preporuke o čistoći grada i održavanju javnih prostora u Mostaru.

Ovu temu predložili su građani Mostara i izabrali je nakon konsultacija sa civilnim društvom i gradskim vlastima.

Skupština je organizirana na osnovu transparentnog i uključivog procesa prilagođenog Mostaru. Omogućava građanima da se više uključe u lokalno donošenje odluka, uče o temi od relevantnih stručnjaka, razmjenjuju iskustva sa drugim gradovima i čuju stavove lokalnih sudionika i političkih predstavnika. Takođe daje priliku lokalnim vlastima da povuku poteze na preporuke građana. Ovaj deliberativni ili diskurzivni pristup demokratiji sve se više koristi u Evropi za poboljšanje kvaliteta lokalne uprave.

Skupštinu će inaugurirati Bernd Voehringer, predsjednik Komore lokalnih vlasti u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope; Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu; Salem Marić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara; i Radmila Komadina, savjetnica u Gradskoj upravi Mostara.

spot_img

Mostar vijesti