back to top

Još tri dana za nabavu premije osiguranja

Četvrtak 29. veljača je posljednji dan redovite distribuciju premije osiguranja za 2024. godinu, što znači da su ostala još tri radna dana u kojima osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ  mogu pribaviti godišnju premiju osiguranja. Cijena premije osiguranja iznosi  20 KM po osobi, a kupovinom iste osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite.

Osiguranici koji ne pribave premiju osiguranja do spomenutog datuma plaćaju participaciju za pružene usluge zdravstvene zaštite u ugovornim zdravstvenim ustanovama.

Kupovine premije osiguranja oslobođena su djeca do navršenih 18 godina života i dragovoljni darivatelji krvi koji su, tijekom života, krv darovali deset i više puta pod uvjetom da su u 2023. godini imali najmanje jedno darivanje. Dragovoljni darivatelji krvi koji su krv darivali pedeset (50) i više puta trajno su oslobođeni osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite.

Po završetku redovite distribucije, premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave na osiguranje.

Djeca koja u 2024. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-te godine života. 

Uplata premije osiguranja za 2024. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na  depozitni račun ZZO HNŽ broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Nakon izvršene uplate premije osiguranja, osigurane osobe su dužne istu evidentirati u područnim uredima Zavoda ili kod radnika Zavoda koji su za vrijeme redovite distribucije smješteni u poštanskim uredima u Mostaru, Čitluku i Neumu

Posebna pogodnost za osigurane osobe je mogućnost podnošenja zahtjeva za evidentiranje uplaćenih premija putem web stanice Zavoda https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije.

Naime, na web stranici Zavoda nalazi se  jednostavna forma za podnošenje elektronskog zahtjeva u kojoj je potrebno navesti ime, prezime i JMB osoba za koje je izvršena uplata i priložiti uplatnicu kao dokaz o izvršenoj uplati.  Osiguranici koji premiju osiguranja uplaćuju jednim nalogom za više osiguranika, trebaju navesti ime i prezime te JMB svih osiguranika za koje su uplatili premije. 
Uplaćene premije za koje je zahtjev za evidentiranje poslat putem spomenute forme na web stranici Zavoda biti će evidentirane u informacijski sustav najkasnije u roku od jednog radnog dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na osobnu e-adresu.

livnovine.com

Popularno danas