back to top

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Tomislavgrad

Javna priznanja koja dodjeljuje Općina Tomislavgrad su: Medaljon Općine Tomislavgrad i proglašenje počasnim građaninom Općine Tomislavgrad.

Medaljon Općine Tomislavgrad dodjeljuje se za iznimna postignuća za općinu Tomislavgrad na raznim područjima djelovanja i to:

– za životno djelo i — – za iznimna postignuća fizičkim i pravnim osobama u proteklom razdoblju na području gospodarstva, kulture, športa, umjetnosti i drugih područja društvenog života u općini.

Počasnim građaninom Općine Tomislavgrad može se proglasiti građanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značaju i ugledu Tomislavgrada, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Tomislavgrada i drugih općina, naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Tomislavgrad, Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja, mogu podnijeti: vijećnici Općinskog vijeća Tomislavgrad, radna tijela Općinskog vijeća, Općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća, gospodarska društva, javne ustanove, udruge građana, građani pojedinci, mjesne zajednice kao i druge pravne osobe.

Pisane prijedloge s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana posljednje objave javnog poziva i to osobno u šalter sali Općine Tomislavgrad ili preporučeno poštom na adresu: Općina Tomislavgrad, Općinsko vijeće Tomislavgrad- za dodjelu javnih priznanja Ulica Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad s naznakom: “Prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Tomislavgrad- Ne otvarati”.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni-poziv-za-podnosenje-prijedloga-kandidata-za-dodjelu-javnih-priznanja-Opcine-Tomislavgrad-1Preuzmi
www.tomislavnews.com/Općina Tomislavgrad

www.tomislavnews.com

Popularno danas