back to top

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih nagrada studentima, dobitnicima rektorovih i dekanovih nagrada za najuspješnije studente Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu

J A V N I P O Z I V
za dodjelu jednokratnih financijskih nagrada studentima, dobitnicima rektorovih i dekanovih nagrada za najuspješnije studente Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratnih financijskih nagrada studentima, dobitnicima rektorove i dekanove nagrade za najuspješnije studente Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu u iznosu od 500,00 KM (slovima: petstotina konvertibilnih maraka).

II UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU FINANCIJSKU NAGRADU
Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu financijsku nagradu, studenti su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:
a) da imaju prebivalište na području grada Ljubuškog,
b) da su studenti državnog sveučilišta,
c) da su dobitnici rektorove ili dekanove nagrade tijekom akademske 2022./2023. godine.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu na Javni poziv, studenti trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
a) popunjen Prijavni obrazac (Prijavni obrazac preuzmite OVDJE),
b) preslika CIPS-ove osobne iskaznice,
c) potvrda o prebivalištu,
d) preslika rektorove/dekanove nagrade.

IV OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 039/835-545.
Dokumentacija iz poglavlja III Javnog poziva dostavlja se osobno ili preporučeno putem pošte na adresu:
Grad Ljubuški
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
s naznakom ”ZA JAVNI POZIV – DODJELA FINANCIJSKIH NAGRADA DOBITNICIMA REKTOROVE I DEKANOVE NAGRADE – NE OTVARAJ”.

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Popis studenata koji ostvare pravo na jednokratnu financijsku nagradu bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradske uprave te na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

Objava Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih nagrada studentima, dobitnicima rektorovih i dekanovih nagrada za najuspješnije studente Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu pojavila se prvi puta na RADIO LJUBUŠKI.

radioljubuski.ba

Popularno danas