Izvještaj o radu Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije

Pred Općinsko vijeće Prozor-Rama tijekom današnje sjednice je stavljeno i Izvješće o radu Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije.

Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije istaknula je nekoliko projekata kroz 2022. godinu. Prije svega tu je Program poticaja za zapošljavanje u općini Prozor-Rama za 2022. godinu. Glavna aktivnost odnosila se na projekt “GS-Rama”. Općinsko vijeće je dalo suglasnost na nacrt Ugovora o potpori za zapošljavanje po projektu „GS-Rama“, između općine Prozor-Rama koju zastupa načelnik dr. Jozo Ivančević i GS Holding GmbH, sa sjedištem u Regensburgu, Njemačka, koju zastupa direktorica Snježana Köpruner, kao investitor.

Prvi put nakon 40 godina u Prozor-Rami položen kamen temeljac za suvremeni proizvodni pogon

Po ovom ugovoru općina se obvezala dati financijsku potporu u visini od 2 milijuna KM, dati uređeno zemljište veličine cca 100.000 m2, pružiti i druge potrebne potpore u organizacijskom smislu (učeničke stipendije, prijevoz radnika na obuke, blagovremene dozvole i slično).

Drugi projekt je sudjelovanje u ReLOaD2 programu, to jest Regionalnom programu lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2). Objavljen je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju projekata. Od ukupno 8 primljenih projektnih prijedloga, komisija za evaluaciju je izabrala 3. Izabrani su projekti sljedećih organizacija: Veslački klub “Rama”, Crveni križ općine Prozor-Rama i Udruga građana djece sa posebnim potrebama “Djeca nade”. Te organizacije su ukupno dobile 56.656,50 KM.

OPĆINA PROZOR-RAMA: Tri dobitnika sredstava u projektu Regionalnog programa lokalne demokracije

Tu je također i projekt LINK4StartUps. Potpisan je dana 13.9. 2022. ugovor sa organizacijom LINK Mostar o uključenju općine Prozor-Rama, zajedno sa gradovima Mostar i Konjic, te sveučilišnim institucijama, u projekt LINK4StartUps kojemu je cilj pokrenuti posao u 5 do 8 novoosnovanih obrta ili poduzeća uz prethodnu obuku u izradi i praćenju poslovnog plana.

Nakon obuke zainteresirani su sačinili poslovne planove i kandidirali ih za sufinanciranje. Povjerenstvo je ocijenilo 7 (sedam) projekata prihvatljivim, te su izvršene pripreme za potpisivanje ugovora, odnosno za osnivanje 7 (sedam) novih obrta ili poduzeća koji će uposliti najmanje 7 novih uposlenika. Novoosnovani obrti će dobiti opremu i materijal u vrijednosti od 7.142,00 KM, uz obvezu zadržavanja obrta i zaposlenih kroz razdoblje od najmanje 12 mjeseci. Općina Prozor-Rama u projektu sudjelovala je sa 10.000,00 KM. Realizacija projekta je u tijeku.

Dobitnici grant sredstava za pokretanje malih biznisa potpisali ugovore s udruženjem “LiNK” i Općinom Prozor-Rama

Općina je također sudjelovala u projektu EU4Agri – Podrška investicijama u diversifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.

Općina Prozor-Rama i 13 direktnih korisnika aplicirali su na Javni poziv EU4Agri za podršku investicijama u diversifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima. Ova mjera podrške financirana je 75% od strane Evropske unije, dok će Općina i direktni korisnici ukoliko budu izabrani učestvovati sa po 12.5%.

Cilj ovog poziva je pomoći malim poljoprivrednim gazdinstvima u ruralnim područjima da pokrenu nove ekonomske ili socijalne aktivnosti te tako diversificiraju svoje izvore prihoda i doprinesu unapređenju kvaliteta života.

Rok za apliciranje na javni poziv bio je 28.12.2022., a rezultati se očekuju u 2023. godini.

Ovaj javni poziv pruža značajnu podršku razvoju i unapređenju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima, čime se stvara pozitivan utjecaj na živote stanovnika i lokalnu ekonomiju.

Uspostava poslovne zone „Izlaz“

Usvojenim Prostornim planom Općine definirane su prostori za poslovne zone na području općine Prozor – Rama. Sukladno Prostornom planu Općine Prozor-Rama 2010.- 2020. predviđene su poslovne zone:

-„Osoje“ 12,7 ha

-„Izlaz“ Varvara 63,1 ha

-„Ponir“ 1,5 ha

-„Gračanica“ 2,3ha

-„Bare“ Prozor 6,6h

“GS-RAMA”: Načelnik dr. Jozo Ivančević i Snježana Köpruner sa suradnicima obišli gradilište nove tvornice

Općinsko Vijeće Prozor-Rama na svojoj sjednici održanoj dana 22.11. 2021.god. donijelo je Odluku o određivanju Poslovne zone „Izlaz“. Namjena Poslovne zone „Izlaz“ je poslovna-proizvodno/poduzetničko/turistička. Na istoj sjednici donesena je i Odluka o utvrđivanju javnog interesa, kojom se utvrđuje da je od javnoga interesa izgradnja dijela proslovne zone „Izlaz“ čija je izgradnja u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom odnosno Prostornim planom općine Prozor-Rama.

izvještaj o radu službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije

Definiranje i otvaranje poslovnih zona predstavlja instrument potpore bržem gospodarskom razvoju, stvaranje povoljnih uvjeta i ozračja koje bi poticalo osnivanje i rast poduzeća i povećano zapošljavanje.

Poslovna zona „Izlaz“ obuhvaća ukupnu površinu od 63,1 ha i čine je dijelovi mjesta Varvara, uz Regionalni put R418 te lokalna cesta za Orašac, sukladno Prostornim planom općine Prozor-Rama.

“GS-RAMA”: U tijeku montaža impozantnih glavnih krovnih nosača

Projekti iz oblasti turizma

Općina Prozor-Rama aplicirala je u 2022. godini Ministarstvu trgovine turizma i zaštite okoliša HNŽ sljedećim projektima:

 • Postavljanje turističke signalizacije na području općine Prozor-Rama“
 • Postavljanje sigurnosnih uređaja za zaštitu arheoloških nalazišta na lokalitetu Gradac, Prozor-Rama“
 • Uređenje odmorišta u Varvari, Prozor-Rama“
 • X. Tradicionalna veslačka regata „Lake to lake

Od navedenih projekata prihvaćeni su:

 • Postavljanje sigurnosnih uređaja za zaštitu arheoloških nalazišta na lokalitetu Gradac, Prozor-Rama“ i „Uređenje odmorišta u Varvari, Prozor-Rama“. Općina Prozor-Rama je s Ministarstvom trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ u prosincu 2022. godine potpisala Ugovor o dodijeli sredstava za sufinanciranje projektnih prijedloga u iznosu od 20.000,00 KM.
 • X. Tradicionalna veslačka regata „Lake to lake“. Općina Prozor-Rama je sa Ministarstvom trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ u prosincu potpisala Ugovor za sufinanciranje projekta/manifestacije u iznosu od 5.000,00 KM. Sredstva su opravdana, u siječnju 2023.godine općina je poslala MTT i ZO HNŽ izvješće o utrošku sredstava.
 • Jačanje turističke prepoznatljivosti Ramskog jezera: Općina Prozor-Rama je sa Ministarstvom trgovine turizma i zaštite okolišna HNŽ u prosincu 2021.godine potpisala Ugovor o dodijeli sredstava „Tekući transferi nižim razinama vlasti“ za projekt Jačanje turističke prepoznatljivosti Ramskog jezera čime je odobreno sufinanciranje u iznosu od 10.000,00 KM. U 2022.god., projekt je uspješno realiziran, općina je prema Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ poslala Izvješće o utrošku sredstava i realizaciji Ugovora.

Ekipa “Mornar” iz Splita ukupni pobjednik jubilarne 10. regate “Lake to lake” na Ramskom jezeru

Projekti koje je odbila Turistička zajednica HNŽ

Aplicirani projektni prijedlozi Turističkoj zajednici HNŽ:

 • Uređenje pješačkih staza na području općine Prozor-Rama
 • Uređenje informativnog centra u Prozoru, atraktivne staze i vidikovca na lokalitetu Zahum
 • Arheološka istraživanja na lokalitetu Gradac, Ljubunci u općini Prozor-Rama

Navedeni projekti nisu prihvaćeni od strane Turističke zajednice HNŽ.

Također, Općina Prozor-Rama je aplicirala projektni prijedlog Ministarstvu poljoprivredne, šumarstava i vodoprivredne HNK: “Uređenje putova za razvoj ruralnog turizma po obodu Ramskog jezera“. Navedeni projekt nije prihvaćen od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede HNŽ.

Via Dinarica, primopredaja opreme

Općina Prozor-Rama je u siječnju 2022. godine uručila Agenciji za lokalni razvoj Prozor-Rama opremu za održavanje staza “Via Dinarice”

Oprema u vrijednosti 5.000,00 KM je pribavljena kroz drugu fazu projekta “Via Dinarica”, a namijenjena je za markiranje i uređenje staza. Obzirom da se Rama nalazi na jednoj od staza “Via Dinarice”, kao zainteresirana jedinica lokalne samouprave je ušla u partnerstvo s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj – UNDP, a koji zajedno s Talijanskom agencijom za razvojnu suradnju AICS realizira projekt “Via Dinarica”.

izvještaj o radu službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije

Očuvanje okoliša

Aplicirano je na Javni poziv jedinicama lokalne samouprave, točnije Općina Prozor-Rama aplicirala projektni prijedlog Fondu za zaštitu okoliša FBiH:

 • Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada Duška kosa i drugih divljih deponija u općini Prozor-Rama, projekt, nije prihvaćen od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Općina Prozor-Rama aplicirala projektne prijedloge Fondu za zaštitu okoliša HNŽ:

 • Sanacija i uklanjanje divljih deponija u općini Prozor-Rama
 • Uspostava zaštite izvorišta vode za piće vrelo Krupić, općina Prozor-Rama

Projekti nisu prihvaćeni od strane Fonda za zaštitu okoliša HNŽ.

Općina Prozor-Rama je aplicirala na javni poziv Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa projektom “Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda mjesta Prozor-Rama”. Ovaj projekat predstavlja značajan korak u unapređenju kvalitete življenja i komunalnog sistema u općini.

Projekt nije odabran za financiranje od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Redovne aktivnosti Službe

Ova Služba također tijekom godine prati rad poduzeća koja su u većinskom vlasništvu Općine Prozor-Rama. Služba je ovo koja brine o ugovorima i utrošku financijskih sredstava između Općine Prozor Rama, javnih poduzeća, javnih ustanova i neprofitnih organizacija.

Služba također surađuje s raznim fondovima, ministarstvima i agencijama te organizira razne seminare i radionice. Također, Služba vrši monitoring nad strategijom razvoja općine Prozor-Rama.

Također, u posao ove službe spadaju i oni poslovi koji se tiču poljoprivrede, veterinarstva, zemljišta i statistike

Pružena je puna potpora našim poljoprivrednim proizvođačima, udrugama, poljoprivrednim zadrugama u pogledu savjeta, stručnih mišljenja te upoznavanju o zakonskim uvjetima i propisima kao i obrada predmeta, dostava nadležnim institucijama a sve s ciljem potpunog ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Kada je u pitanju animalna proizvodnja, ukupno je 74 korisnika koji su dobili sredstva iz Općine Prozor-Rama, radi se i uzgoju rasplodne stoke, uzgoju krava-tele, uzgoj krava prvotelki i rasplodne junice te proizvodnji mlijeka.

Uvidom na terenu od strane ovlaštene komisije, 129 poljoprivredna proizvođača su ispunili propisane uvjete za poticaje u biljnoj proizvodnji, kao što je uzgoj kultura poput šljive, jabuke, kruške, rajčice, luk, grah i slično.

U kategoriji oprašivača poljoprivrednih kultura-pčelarstvu, ramski pčelari mogli su ostvariti županijske poticaje i one na razini federacije.

izvještaj o radu službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije

Registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata

U registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata u 2022. godini, upisano je 33 poljoprivrednih gospodarstava, pa je ukupno u RPG i RK upisano 868 obiteljskih gospodarstava i klijenata do kraja 2022. godine.

Najveći broj se registrirao kroz 2019. i 2020. godinu, točnije 117 i 82.

Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma “Dani šljive” 

Petnaesti Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma pod nazivom “DANI ŠLJIVE” održan je 19. i 20. rujna 2022. godine. Cilj je bio okupiti sve relevantne gospodarstvenike iz oblasti poljoprivrede, prehrane i turizma kako bi se pored promocije njihovi proizvoda stvorio ambijent za uspostavu bolje međusobne suradnje, otvaranje mogućnosti unapređenja proizvodnje i prezentiranje trenutačnih mogućnosti gospodarskih perspektiva uz nezaobilaznu suradnju sa znanstvenicima i znanstvenim institucijama.

“DANI ŠLJIVE 2022”: Uz zabavni program uručene nagrade najboljim izlagačima

U sklopu manifestacije je organizirana gastro ponuda Rame. Sajam je imao i humanitarni karakter tako da je sav prihod od ulaznica kao i od organizirane tombole namijenjen Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama „Djeca nade“, a nagrade za tombolu su darivali izlagači i posjetitelji

Temeljem prijave manifestacija od značaja za našu općinu, financiranje Sajma su pomogli Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ sa 10.000,00 KM

 

 

 

 

 

 

 ramski-vjesnik.ba

Popularno danas