back to top

Izvješće o stanju sigurnosti od 26. 2. do 04. 3. 2024. godine

   U vremenskom periodu od 26. 2. do 04. 3. 2024. godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se četrnaest prometnih nezgoda, od toga tri prometne nezgode sa ozlijeđenim osobama ( 1 TTO i 2 LTO ), dvije prometne nezgode sa većom materijalnom štetom i devet prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se sedam prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se pet prometnih nezgoda, dok su se u zoni odgovornosti PU Drvar dogodile dvije prometne nezgode.

  U oblasti kriminaliteta zabilježeno je jedanaest događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

  – 3 KD “Šumska krađa”,
  – 2 KD “Oštećenje tuđe stvari”,
  – 2 KD “Ugrožavanje sigurnosti”,
  – 1 KD “Utaja”,
  – 1 KD “Mučenje i ubijanje životinje”,
  – 1 KD “Teška krađa”,
  – 1 KD “Zlouporaba položaja i ovlasti”.

  Na području Hercegbosanske županije zabilježeno je šest prekršaja po javnom redu i miru:

  – jedan prekršaj po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( svađa, vika, vrijeđanje, omalovažavanje ),
  – dva prekršaja po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru ( tučnjava i vršenje nasilja),
  – jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu miru ( uznemiravanje ),
  – jedan prekršaj po čl. 27. Zakona o javnom redu i miru ( prosjačenje ),
  – jedan prekršaj po čl. 30. Zakona o javnom redu miru ( neoprezno držanje životinja).

Mupk10

livnovine.com

Popularno danas