FOTO: ODRŽANA Svečana sjednica Općine Tomislavgrad, dodijeljena Javna priznanja-medaljoni Općine

Danas, 8. srpnja, 2022. godine proslavljen je Dan općine, a započeo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u središtu Tomislavgrada, nakon toga je u kino-dvorani održana Svečana sjednica Općinskog vijeće Tomislavgrad.

PODSJEĆAMO:  U srpnju, 1924. godine, svečano je položen temeljni kamen za spomen-crkvu u Tomislavgradu, tada Duvnu, a kamen je blagoslovio mostarski biskup o. Alojzije Mišić. U temelje nove crkve položena je povelja koja je počinjala riječima: »Na spomen tisućgodišnjice suverene hrvatske države i krunisanja prvog hrvatskog kralja Tomislava na Duvanjskom polju…«Domaćin velebnom skupu i najzaslužniji za gradnju spomen crkve bio je znameniti duvanjski franjevac fra Mijo Čuić.Iste godine kada je započeta gradnja spomen-crkve u Tomislavgradu-Duvnu u Zagrebu je osnovan Odbor za podizanje spomenika kralju Tomislavu (1924).Izgradnja i spomen crkve u Tomislavgradu i spomenika u Zagrebu trajale su desetljećima. Upravo taj dan, polaganje temeljnog kamena za izgradnju spomen-crkve, a kao spomen na tisućgodišnjicu krunidbe prvog hrvatskog kralja Tomislava (925. godine) na Duvanjskom polju, Općina Tomislavgrad slavi kao svoj dan.

Svečanoj sjednici održanoj danas nazočili su, osim općinskih vijećnika i županijskih zastupnika, te zastupnika u Federalnom parlamentu i brojni gosti i uzvanici: predstavnici udruga proisteklih iz domovinskog rata, predstavnici županijske vlasti, načelnici ili gradonačelnici općina i gradova iz B i H i Republike Hrvatske, konzul RH u Livnu, Tomislav Vrdoljak, predstavnici vjerskih zajednica iz Tomislavgrada, predstavnici gospodarskih i javnih poduzeća  i mnogi drugi.

Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine i hrvatskog naroda, te minutom šutnje za sve poginule i umrle branitelja, započela je Svečana sjednica Općinskog vijeća. Tajnica Vijeća je pozdravila sve nazočne, zahvalila na dolasku, te pročitala čestitke svih onih koji su pozvani, a nisu, zbog drugih obveza mogli doći.

Nakon toga se vijećnicima i uzvanicima  prigodnim riječima obratio predsjednik Općinskog vijeća Ilija Papić ističući sve ono što je Općinsko vijeće radilo i uradilo od prošle svečane sjednice, a bilo je toga mnogo. Posebno je istaknuo kako su duvanjski zastupnici u Federalnom parlamentu uspjeli da se izmijeni Zakon o naknadi za korištenje hidroakumulacije, što će povećati prihode i Tomislavgradi i Livnu od Buškog jezera. Uz čestitke svim žiteljima općine Tomislavgrad, želju i nadu kako će i u idućem razdoblju rad Općinskog vijeća biti uspješan.

Načelnik Općine Tomislavgrad Ivan Buntić uz dobrodošlicu svim koji su se odazvali pozivu svojom nazočnošću uveličati Dan općine Tomislavgrad iznio je nekoliko podataka iz rada na području općine iz kojih je vidljivo da je odrađeno mnogo i da je svakim danom sve više projekata koji se ostvaruju na području općine i iz gospodarstva, ali i drugih djelatnosti.

Nakon načelnika govorio je predsjednik Vlade HBŽ Ivan Vukadin, koji se osvrnuo na sve postignuto u Tomislavgradu, što nije malo, iako, rekao je, uvijek će biti nezadovoljnih.

U ime gostiju i uzvanika na Svečanoj sjednici govorio je konzul Republike Hrvatske u Livnu Tomislav  Vrdoljak, čestitao svim žiteljima Tomislavgrada i naglasio kako Republika Hrvatska financijski pomaže ostvarenju projekata u Tomislavgradu, posebno ističući kao primjer Dječji vrtić i više projekata iz kulture.

Tajnica Općinskog vijeća Tomislavgrada Ines Perić pročitala je Odluke i obrazloženja Općinskog vijeća za dodijele Javnih priznanja- medaljona Općine Tomislavgrad KBC Split i Udruzi oboljelih osoba od šećerne bolesti HBŽ “Krug” , koje donosimo u cijelosti:

Na temelju članka 61. stavak 3. točka 2., a u svezi s člankom 10. Statuta Općine Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 2/99, 2/00, 6/05) i članka 7. Odluke o javnim priznanjima Općine Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 4/21), a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Tomislavgrad, Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj _________ 2022. godine donosi

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja

Članak 1.

KLINIČKOM BOLNIČKOM CENTRU SPLIT, sa sjedištem u Splitu, Republika Hrvatska, za iznimna postignuća na području zdravstva u razdoblju od 1992. godine do 1995. godine u općini Tomislavgrad, dodjeljuje se javno priznanje MEDALJON OPĆINE TOMISLAVGRAD.

Članak 2.

Klinički bolnički centar Split, predložen je za dodjelu javnog priznanja Općine Tomislavgrad – Medaljon Općine Tomislavgrad, od strane Matice hrvatske Tomislavgrad, na čelu s predsjednikom Matom Kelavom, prof., zbog iznimnog postignuća na području zdravstva u općini Tomislavgrad i to u razdoblju od 1992. godine do 1995. godine.
Klinički bolnički centar Split, sa sjedištem u Splitu, Spinčićeva 1, Republika Hrvatska, OIB: 51401063283, je javna ustanova koja obavlja specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku djelatnost, znanstveno-istraživačku djelatnost iz područja medicinskih znanosti, te organizira i pruža usluge za izvođenje nastave na Medicinskom fakultetu i višim i srednjim školama zdravstvenog usmjerenja. Vlasnik bolnice je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske. Ravnatelj iste je prof. dr. sc. prim. Julije Meštrović, dr. med.
KBC Split je 2022. godine zajedno s Ratnom bolnicom Tomislavgrad obilježio 30. obljetnicu utemeljenja Glavnog sanitetskog stožera HZ Herceg – Bosne. Podsjetimo se da su dr. Ivan Šarac, dr. Ivan Bagarić iz Glavnog sanitetskog stožera, te dr. Andrija Gudelj, ravnatelj Doma zdravlja Tomislavgrad i glavna sestra Ratne bolnice Tomislavgrad – časna sestra Melanija Šakota uspostavili svakodnevnu dvadeset-četverosatnu vezu s Kliničkom bolnicom Split tijekom trajanja Domovinskog rata od 1992. – 1995. godine. Najodgovornije osobe u to vrijeme u Kliničkoj bolnici Split su bili: prof.dr.sci. Goran Dodig ravnatelj od 1991. godine do 1993. godine, zatim prof.dr.sci. Mihovil Biočić ravnatelj od 1994. godine do 2016. godine, te glavna medicinska sestra od 1991. godine do 2016. godine Marija Županović. Oni su od početka rata 3. travnja 1992. godine otvorili vrata Kliničke bolnice Split pacijentima iz tomislavgradske općine, bez obzira je li bilo riječ o najtežim ranjenicima ili drugim pacijentima s bilo kakvim bolestima, kao i bez obzira na nacionalnost i vjeru. Naprijed spomenuto ravnateljstvo je u Ratnoj bolnici Tomislavgrad pripremalo medicinsko osoblje za prijem ranjenika s bojišnice, te tako zbrinute su ih transportirali u KBC Split na daljnje liječenje i oporavak. Treba svakako spomenuti i prvi kirurški tim u to vrijeme koji su činili: Dražen Budimir, dječji kirurg, dr. Emilio Franković, anesteziolog, dr. Mirko Petričević, kirurg, Mladen Braović, anestetičar, Finka Kozomar, medicinska sestra za transfuziju krvi, Smilja Prijić, medicinska sestra instrumentarka i Ivan Maleš, anestetičar, koji su tijekom rata s ostalim svojim kolegama napuštali matičnu bolnicu Split i po planiranom tjednom rasporedu su se smjenjivali u Ratnoj bolnici Tomislavgrad.
Tijekom tri ratne godine iz Ratne bolnice Tomislavgrad za Kliničku bolnicu Split s pacijentima, najčešće najtežim ranjenicima godišnje se u prosjeku putovalo 450 puta (znalo se putovati dnevno i do 3 puta), dakle radeći u toj zdravstvenoj ustanovi, a u teškim ratnim uvjetima u 7 633 dana to nesebično i humano medicinsko osoblje je obradilo ukupno 15 754 ranjenika, a izvanredna suradnja Kliničke bolnice Split i Doma zdravlja Tomislavgrad se svakako nastavila i nakon rata sve do današnjeg dana.
Pomoć Kliničke bolnice Split Ratnoj bolnici u Tomislavgradu vidljiva je bila i u rješavanju drugih zdravstvenih i stručnih problema, kao npr. vršili su dijalizu i transfuziju, obavljali edukacije medicinskih sestara i mladih liječnika, ustupanje sterilnog materijala, doza krvi, aparata za anesteziju i drugog potrebnog.
U prilog svega naprijed navedenoga govore mnogi pisani tragovi, a jedan od najpoznatijih je svakako monografija Andrije Hebranga i suradnika: Hrvatski sanitet tijekom srpsko-crnogorske agresije na Republiku Hrvatsku 1990.-1995. Medicinska naklada, Vukovar – Zagreb, 2015., zatim bolnički protokoli Ratne bolnice Tomislavgrad, kao i preslike novinskih članaka tomislavgradskih ratnih novina „TRN“, iz kojih je vidljiv doprinos KBC Split i njenih liječnika na području općine Tomislavgrad tijekom Domovinskog rata.
Zbog svega prethodno navedenog Klinički bolnički centar Split, sa svojim rukovodstvom, liječnicima, medicinskim sestrama i cjelokupnim osobljem je predloženo za dodjelu javnog priznanja, za koje smatramo da je naša i pravna i moralna obveza, a njima neka bude uspomena i mali znak zahvalnosti za sve ono učinjeno tijekom 1992. godine do 1995. godine na području općine Tomislavgrad. Hvala vam.

O B R A Z L O Ž E N J E
Odluke o dodjeli javnog priznanja

I – ZAKONSKI TEMELJ
Pravni temelj ove Odluke sadržan je u članku 61. stavak 3. točka 2., a u svezi s člankom 10. Statuta općine Tomislavgrad („Službeni glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 2/99, 2/00) i 6/05) i članku 7. Odluke o javnim priznanjima Općine Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 4/21).
Članak 61. stavak 3. točka 2. Statuta utvrđuje nadležnost Općinskog vijeća temeljem prava i ovlaštenja utvrđenih Zakonom i Statutom za donošenje Odluke kao općeg akta Općinskog vijeća, dok je člankom 10. Statuta propisano kako Općinsko vijeće za naročita dostignuća u gospodarstvu, znanosti kulturi i športu od značaja za općinu može dodijeliti javna priznanja fizičkim i pravnim osobama, koja se dodjeljuju pod uvjetom i na način propisan posebnom Odlukom.
Člankom 7. Odluke o javnim priznanjima Općine Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 4/21), propisana je nadležnost Općinskog vijeća za donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja, na prijedlog Povjerenstva za javna priznanja, a koji se proglašavaju na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana općine Tomislavgrad.

II – RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE
Povjerenstvo za javna priznanja općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2022. godine razmatralo je prijedlog Matice hrvatske Tomislavgrad, predsjednika Mate Kelave, prof., pristiglog na Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Tomislavgrad, broj: 01-02-1103/22, od 27. travnja 2022. godine, koji su predložili Općinskom vijeću donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja, Medaljona Općine Tomislavgrad Kliničkom bolničkom centru Split.
Javno priznanje Medaljon Općine Tomislavgrad dodjeljuje se Kliničkom bolničkom centru Split, za iznimna postignuća na području zdravstva u razdoblju od 1992. godine do 1995. godine u općini Tomislavgrad.

III – OBJAŠNJENJE POJEDINIH ČLANAKA
Člankom 1. predmetne Odluke utvrđuje se dodjela javnog priznanja, Medaljon Općine Tomislavgrad Kliničkom bolničkom centru Split, za iznimna postignuća na području zdravstva u razdoblju od 1992. godine do 1995. godine u općini Tomislavgrad;
Člankom 2. predmetne Odluke navode se temeljne odrednice i djelovanje Kliničkog bolničkog centra Split, radi kojih mu se dodjeljuje javno priznanje Medaljon Općine Tomislavgrad;
Člankom 3. predmetne Odluke utvrđuje se mjesto i vrijeme dodjele javnog priznanja;
Člankom 4. utvrđuje se stupanje na snagu predmetne Odluke i objava iste u Službenom glasniku Općine Tomislavgrad.

foto: održana svečana sjednica općine tomislavgrad, dodijeljena javna priznanja-medaljoni općine

Na temelju članka 61. stavak 3. točka 2., a u svezi s člankom 10. Statuta Općine Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 2/99, 2/00, 6/05) i članka 7. Odluke o javnim priznanjima Općine Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 4/21), a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Tomislavgrad, Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj _________ 2022. godine donosi

 

  U Livnu održana prezentacija aplikacije SUMIT eUpisi

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja

Članak 1.

UDRUZI OSOBA OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI – KRUG, na čelu s predsjednikom udruge Goranom Karaulom, registriranoj dana 7. prosinca 2010. godine, sa sjedištem u Livnu, Zelena tržnica P-6, za iznimna postignuća u proteklom razdoblju na području društvenog života u općini Tomislavgrad, dodjeljuje se javno priznanje MEDALJON OPĆINE TOMISLAVGRAD.

Članak 2.

Udruga osoba oboljelih od šećerne bolesti – Krug, na čelu s predsjednikom udruge Goranom Karaulom, predložena je za dodjelu javnog priznanja Općine Tomislavgrad – Medaljon Općine Tomislavgrad, od žitelja općine Tomislavgrad i roditelja djece oboljele od dijabetesa Tip 1, zbog svog konstantnog volonterskog rada od preuzimanja udruge u mjesecu kolovozu 2020. godine do danas, od kada su uspjeli pokrenuti institucije u Hercegbosanskoj županiji kako bi se osigurala kompletna zdravstvena skrb osobama oboljelima od dijabetesa Tip 1, posebno djeci i mladima do 26 godina starosti na području cijele Hercegbosanske županije, pa tako i općine Tomislavgrad.
Udruga osoba oboljelih od šećerne bolesti – Krug, na čelu s predsjednikom udruge Goranom Karaulom, skraćeni naziv KRUG, registrirana je dana 7. prosinca 2010. godine i upisana u Registar udruga koji se vodi kod Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, pod registarskim brojem 04-R-31/10. Sjedište Udruge je u Livnu, Zelena tržnica P-6. Preuzimanjem udruge u mjesecu kolovozu 2020. godine predsjednik Goran Karaula i članovi iste su svojim volonterskim radom ostvarili niz uspjeha u zdravstvenom sustavu na području Hercegbosanske županije za osobe oboljele od dijabetesa Tip 1, a posebno za djecu i mlade do 26 godina starosti.
Jedno od najbitnijih postignuća je stavljanje kontinuiranih mjerača razine šećera u krvi (senzora) i transmitera na listu ortopedskih pomagala, koji roditeljima djece oboljele od DM Tip 1 svakih 5 minuta putem mobitela očitava vrijednost razine šećera u krvi, što uvelike olakšava život djece samim time što se smanjiva broj svakodnevnog bockanja da bi se izmjerio šećer. Nadalje, u mjesecu travnju 2021. godine Udruga je pokrenula projekt „Edukacija odgojnih i obrazovnih djelatnika“ u Hercegbosanskoj županiji kojima se ukazuje na probleme djece i mladih oboljelih od dijabetesa, na kojoj edukaciji je sudjelovalo ukupno 78 djelatnika škola i vrtića. Udruga je inicirala i nabavku uređaja za mjerenje Hba1c tromjesečne razine šećera u krvi, čime su se stekli osnovni uvjeti da dolazak pedijatra dijabetologa – endokrinologa u Hercegbosansku županiju i to u Domu zdravlja Livno za djecu iz Livna i Drvara i u Domu zdravlja Tomislavgrad za djecu iz Tomislavgrada i Kupresa.
Nakon što je Udruga osigurala prava za najranjiviju skupinu (SLATKU djecu) svoj rad je usmjerila i na odrasle oboljele od dijabetesa. Po prikupljanju podataka iz Županijske bolnice Livno o broju amputacija direktno povezanih s komplikacijama s dijabetesom, krenulo se u projekt nazvan „Dijabetes ne boli, kad zaboli kasno je“ kojim projektom se osobe oboljele od dijabetesa, ali i svi zainteresirani za ovu opaku bolest educiraju o prevenciji i borbi protiv iste. Usporedno s tim Udruga je uputila Inicijativu i Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, koju inicijativu je ministarstvo uvažilo i odobrilo specijalizaciju između ostalih i za dijabetologa – endokrinologa, a do završetka specijalizacije Udruga je u suradnji sa Zavodom za zdravstveno osiguranje i Županijskom bolnicom Livno dogovorila dolazak profesora dijabetologa – endokrinologa doktora Slavena Kokića iz Splita, čime će svi oboljeli od dijabetesa na području naše županije imati mogućnost kvalitetnog liječenja. Po inicijativi upravo ove Udruge i njenog predsjednika na području ne samo naše županije nego i cijele Federacije djeci oboljeloj od dijabetesa s 15 godina starosti je povećano pravo na invalidninu na 18 godina starosti.
Udruzi osoba oboljelih od šećerne bolesti – Krug, zbog svih naprijed navedenih inicijativa, truda, nastojanja i svakodnevnog rada na povećanju svijesti o dijabetesu neka ovo priznanje – Medaljon Općine Tomislavgrad bude uspomena i znak zahvalnosti za sve ono dobro i vrijedno što je učinjeno na području ne samo općine Tomislavgrad već i šire.

Članak 3.

Javno priznanje Medaljon Općine Tomislavgrad Udruzi osoba oboljelih od šećerne bolesti – Krug, na čelu s predsjednikom udruge Goranom Karaulom, dodijelit će se osobno na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Tomislavgrad, koja će se povodom Dana općine Tomislavgrad održati 8. srpnja 2022. godine.

 

  FOTO: SVETKOVINA je Svetog Ivana Krstitelja-Ivanjdan, posebno svečano u duvanjskom kraju slavi se u Župi Roško Polje

O B R A Z L O Ž E N J E
Odluke o dodjeli javnog priznanja

I – ZAKONSKI TEMELJ
Pravni temelj ove Odluke sadržan je u članku 61. stavak 3. točka 2., a u svezi s člankom 10. Statuta općine Tomislavgrad („Službeni glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 2/99, 2/00) i 6/05) i članku 7. Odluke o javnim priznanjima Općine Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 4/21).
Članak 61. stavak 3. točka 2. Statuta utvrđuje nadležnost Općinskog vijeća temeljem prava i ovlaštenja utvrđenih Zakonom i Statutom za donošenje Odluke kao općeg akta Općinskog vijeća, dok je člankom 10. Statuta propisano kako Općinsko vijeće za naročita dostignuća u gospodarstvu, znanosti kulturi i športu od značaja za općinu može dodijeliti javna priznanja fizičkim i pravnim osobama, koja se dodjeljuju pod uvjetom i na način propisan posebnom Odlukom.
Člankom 7. Odluke o javnim priznanjima Općine Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 4/21), propisana je nadležnost Općinskog vijeća za donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja, na prijedlog Povjerenstva za javna priznanja, a koji se proglašavaju na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana općine Tomislavgrad.

II – RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE
Povjerenstvo za javna priznanja općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2022. godine razmatralo je prijedlog žitelja općine Tomislavgrad i roditelja djece oboljele od dijabetesa Tip 1 (ispred roditelja djece i oboljelih od DM Tip 1 – Matina Sabljić), pristiglog na Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Tomislavgrad, broj: 01-02-1103/22, od 27. travnja 2022. godine, koji su predložili Općinskom vijeću donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja, Medaljona Općine Tomislavgrad, Udruzi osoba oboljelih od šećerne bolesti – Krug, na čelu s predsjednikom udruge Goranom Karaulom.
Javno priznanje Medaljon Općine Tomislavgrad dodjeljuje se Udruzi osoba oboljelih od šećerne bolesti – Krug, na čelu s predsjednikom udruge Goranom Karaulom, za iznimna postignuća u proteklom razdoblju na području društvenog života u općini Tomislavgrad.

III – OBJAŠNJENJE POJEDINIH ČLANAKA
Člankom 1. predmetne Odluke utvrđuje se dodjela javnog priznanja, Medaljon Općine Tomislavgrad Udruzi osoba oboljelih od šećerne bolesti – Krug, na čelu s predsjednikom udruge Goranom Karaulom, za iznimna postignuća u proteklom razdoblju na području društvenog života u općini Tomislavgrad;
Člankom 2. predmetne Odluke navode se temeljne odrednice i djelovanje Udruge osoba oboljelih od šećerne bolesti – Krug, radi kojih joj se dodjeljuje javno priznanje Medaljon Općine Tomislavgrad;
Člankom 3. predmetne Odluke utvrđuje se mjesto i vrijeme dodjele javnog priznanja;
Člankom 4. utvrđuje se stupanje na snagu predmetne Odluke i objava iste u Službenom glasniku Općine Tomislavgrad.

Javna priznanja- medaljon Općine Tomislavgrad uručio je načelnik Ivan Buntić dr. Mihovilu Biočiću, ratnom ravnatelju KBC Split, predstavniku KBC, dok je u ime Udruga “Krug” priznaje preuzeo predsjednik Goran Karaula.

  OBAVIJEST iz Službe za civilnu zaštitu o uklanjanju eksplozivnih sredstava iz speleoloških objekata

Riječi zahvale za Javno priznanje uputili su dr. Biočić, uz navođenje najvažnijeg što je u vrijeme Domovinskog rata KBC Split uradio za Tomislavgrad, ali i šire, za B i H, dok je uz zahvalu za priznanje gospodin Karaula istaknuo kako mu je drago da je prepoznat rad Udruge “Krug” koja pomaže svim osobama oboljelih od šećerne bolesti, posebice djeci.

Svečana sjednica završila je pjesmom duvanjskog glazbenika Pere Tokića.

Uskoro više fotografija i video!

www.tomislavnews.com

www.tomislavnews.com

Koliko je koristan ovaj članak?

Kliknite na zvjezdicu da biste je ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Brojanje glasova:

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovaj post.

Kako vam se ovaj post učinio korisnim ...

Podijelite ga s prijateljima!

Žao nam je što vam ovaj post nije bio koristan!

Poboljšajmo ovaj post!

Recite nam kako možemo poboljšati ovaj post?

Ivo
Ivohttps://mostarski.info
Ivo je živa enciklopedija. Voli historiju, puno istražuje. Njegove zanimljivosti ostavljaju bez daha. Vrhunski je novinar i istražvač. Dugogodišnji je član TNT grupacije.
Da li izlazite na izbore u BiH?Da li planirate glasati na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini?

Popularno danas

Opčine i gradovi