back to top

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je javni poziv za podršku projektima udruženja osoba s invaliditetom, javnih kuhinja i sigurnih kuća u Federaciji BiH za 2024. godinu

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je javni poziv za financiranje projekata udruženja osoba sa invaliditetom, javnih kuhinja i sigurnih kuća u Federaciji BiH za 2024. godinu. Sredstva za ovu podršku osigurana su iz prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, a pravo na prijavu imaju sva udruženja i organizacije koje u svom radu realiziraju projekte iz jedne od tri oblasti i to:

zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uvjeta i rada njihovih organizacija,smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće) irad javnih kuhinja.

U odnosu na prošlu godinu izmjenama Pravilnika o provođenju postupka i načinu raspodjele prihoda ostvarenih od naknada za priređivanje igara na sreću u javni poziv unesene su određene izmjene kojima se dovodi u ravnotežu položaj udruženja i organizacija u smislu bodovanja općih i posebnih kriterija.

„Bodovanje je mogli bismo reći  u neravnopravan položaj stavljalo udruženje i organizacije koji su kasnijeg datuma osnovani u odnosu na one koji su ranije registrirani što je imalo za rezultat da su dobri projekti odbijani jer nisu prelazili prag već bodovanja općih kriterija. To smo sada izmijenili u korist kvaliteta projekata koji se boduje u okviru posebnih kriterija, tako da očekujemo da će dobri projekti udruženja koji nisu imali šansu proći zbog ovih općih, tehničkih uvjeta, sada imati tu mogućnost“, pojasnio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Zbog Uredbe koja je od prošle godine na snazi nije bilo mogućnosti napraviti veće izmjene u samim kriterijima, međutim i ova izmjena uvodi značajnu ravnotežu i otvara mogućnosti koje prethodne godine nisu postojale za ona mlađa udruženja koja se prijave s dobrim projektima, ali ne pređu prag u prvom krugu.

Osim toga, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo je i zajedno sa javnim pozivom objavilo detaljne upute kako pripremiti dokumentaciju za javni poziv, kao i detaljna pojašnjenja šta sve treba sadržavati projekat, kako bi i na ovaj način povećali prolaznost projekata na ovom pozivu.

Iz Ministarstva poručuju da je neophodno pažljivo iščitati javni poziv i upute, te da će to biti dovoljno do se ispoštuju svi tehnički uvjeti i tražena ispravnost dokumentacije i same prijave.

Novina je ove godine, kako je kazao ministar Delić, i dodatno preciziranje posebnog kriterija koji se odnosi na davanje prednosti udruženjima i organizacijama kojima je osnovna djelatnost realizacija projekata i aktivnosti u oblasti unaprjeđenja prava i položaja osoba sa invaliditetom.

„Ova izmjena se odnosi na projekte iz kategorije unaprjeđenja prava i položaja osoba sa invaliditetom u smislu da se kod bodovanja daje određena prednost organizacijama i udruženjima kojima je primarna djelatnost upravo vezana za osobe sa invaliditetom.

To naravno ne isključuje druge organizacije koje prijave projekat iz ove oblasti, ali smatramo pravednim da ove organizacije koje se primarno bave osobama sa invaliditetom imaju prednost u odnosu na ostale. Ove izmjene ne odnose se na javne kuhinje i sigurne kuće obzirom da je tu sasvim izvjesno šta je čija djelatnost i nema nejasnoća po tom pitanju“, podcrtao je ministar Delić.

Javni poziv je otvoren i prijave se već mogu podnositi, a krajnji rok za podnošenje blagovremenih prijava je petnaest dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama.

Javni poziv sa pratećim uputstvom i obrascem za prijavu dostupan je na LINKU.

Vladahbz

livnovine.com

Popularno danas