More

  Domovima zdravlja još 3 miliona KM

  Na današnjoj, 143. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona dala je saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK za 2021. godinu. Istaknuto je kako će sredstva prenesena iz ranijeg perioda u iznosu od 3.000.000,00 KM biti transferirana ugovornim domovima zdravlja za finansiranje zdravstvenih usluga liječenja osiguranika oboljelih od COVID-19.

  Razmatrajući aktuelnu pogoršanu epidemiološku situaciju, uoči današnjeg sastanka kantonalnih premijera s čelnicima Vlade FBiH, istaknut je stav kako je, u cilju zaustavljanja ubrzanog širenja korona virusa, potrebno za cijeli prostor Federacije, pa i države, jednoobrazno urediti kretanje ljudi i roba. Također je naglašeno kako bi na isti način trebalo urediti i rad svih ugostiteljskih objekata, dok bi pitanja školstva, kulturnih i drugih sadržaja uređivali kantoni i jedinice lokalne samouprave u skladu sa epidemiološkom situacijom. Vlada je ponovno pozvala na dosljedno poštivanje svih mjera koje su na snazi.

  Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNK koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

  Usvojen je Akcijski plan HNK za provedbu Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima BiH (2020.-2023.). Opći cilj Strategije je osigurati stalan, sveobuhvatan i održiv odgovor društva na trgovanje ljudima, putem jačanja sistema prevencije, gonjenja počinitelja krivičnih djela povezanih s trgovinom ljudima, zaštite i pomoći žrtvama, osobito ranjivim grupama, funkcionalnim povezivanjem i izgradnjom kapaciteta svih nadležnih institucija i organizacija.

  Vlada je, također, usvojila tekst Lokalnog plana akcije u oblasti invaliditeta u HNK (2021.-2022.). Lokalni plan akcije je strateški dokument koji povezuje konkretne mjere i akcije koje treba preduzeti kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na potrebe osoba s invaliditetom i osiguralo provedbu prava osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici.

  Vlada je dala saglasnost na Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac za proteklu, te Plan rada za tekuću godinu.

  Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Vlada je odobrila i utrošak 110.000 KM za provedbu proljetne i jesenje faze obavezne sistematske deratizacije na području HNK.

  Iz područja djelovanja Ministarstva saobraćaja i veza – Uprave, Vlada je odobrila utrošak 1.500.000,00 KM za redovno zimsko i ljetno održavanje cesta. Također, odobren je utrošak 4.746.707,00 KM za projekte koji su planirani i započeti u prošloj godini, te za pojačano investicijsko održavanje i duge projekte iz 2021. godine.

  Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja u HNK, Vlada je usvojila niz odluka o dodjelama koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije.

  Također, Vlada je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donijela Odluku o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Jablanica po samoinicijativnoj ponudi.

  Vezano za rad Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Vlada je usvojila Odluku o povećanju prihoda i rashoda u Budžetu za 2021. godinu na poziciji izdataka iz namjenskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo.

  Također, usvojen je Izvještaj Centralne popisne komisije o izvršenom popisu osnovnih sredstava, obaveza i potraživanja Budžeta HNK sa stanjem na 31. decembra 2020. godine.

  najnovije

  spot_img