back to top

Županijama stiže novac za nabavu udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda

Županijskim ministarstvima obrazovanja u idućem razdoblju bit će isplaćena višemilijunska sredstva. Riječ je o sredstvima predviđenim u programu rada Federalnog ministarstva za obrazovanje i znanost za kupnju udžbenika učenicima prvih pet razreda osnovne škole u školskoj 2023./2024. godini, koja su iznosila oko 12 milijuna konvertibilnih maraka, a što je bilo nemoguće realizirati pred početak školske godine zbog pogreške prilikom usvajanja proračuna za 2023. godinu u siječnju ove godine, objavio je Večernji list BiH.

Novčana sredstva

Rebalansom proračuna za 2023. godinu, koji je usvojen krajem listopada, pogreška je otklonjena. Budući da je većina županija osigurala novac te učenicima osigurala besplatne udžbenike, iz Federalnog ministarstva obrazovanja najavljuju refundaciju troškova. Naime, na jednoj od proteklih sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH među zastupničkim pitanjima našlo se i ono upućeno Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti, a u kojem se traži odgovor kako će biti utrošen novac planiran za nabavu udžbenika za učenike prvih pet razreda osnovnih škola, objavio je Večernji list BiH.

– Poznata vam je činjenica da su u Federaciji Bosne i Hercegovine planirana novčana sredstva za nabavu besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Federaciji BiH od 1. do 5. razreda za školsku 2023./24. godinu. Međutim, pogreška u ekonomskom kodu do koje je došlo prilikom usvajanja proračuna Federacije Bosne i Hercegovine prouzročila je kašnjenje u isplati sredstava županijskim ministarstvima nadležnim za obrazovanje. S obzirom na to da je pogreška uklonjena te da je zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu usvojen te objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, potrebno je da se objavi program utroška sredstava koji sadrži utvrđene kriterije koji se odnose na realizaciju projekta nabave besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Federaciji BiH od 1. do 5. razreda kako bi Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti raspolagalo planiranim novčanim sredstvima – naveli su iz Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

Utvrđeni kriteriji

Također su istaknuli kako planiraju županijskim ministarstvima obrazovanja uplatiti novčana sredstva za nabavu udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. – Imajući to u vidu, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti dostavilo je dopis županijskim ministarstvima obrazovanja kojim se traži da dostave točan iznos troškova nabave udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole u svojoj županiji. Iznos doznačenih novčanih sredstava županiji bit će u visini stvarnih troškova nabave udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda, objavio je Večernji list BiH.

Traženi iznos sredstava nabave besplatnih udžbenika mora biti potkrijepljen priloženom valjanom računovodstveno-financijskom dokumentacijom. U svakom slučaju, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti planira uplatu navedenih novčanih sredstava izvršiti nakon usvajanja, tj. objavljivanja programa utroška sredstava koji sadrži utvrđene kriterije koji se odnose na realizaciju projekta nabave besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Federaciji BiH od 1. do 5. razreda – zaključeno je u odgovoru Ministarstva obrazovanja i znanosti Federacije BiH, objavio je Večernji list BiH.

Objava Županijama stiže novac za nabavu udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda pojavila se prvi puta na Tomislav City.

tomislavcity.com

Popularno danas