back to top

XXVIII. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

XXVIII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 19.09. 2023. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:
1. Usvajanje zapisnika s XXVII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu,
4. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog u akademskoj 2023/24 godinu,
5. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornih odbora i Upravnog vijeća Grada Ljubuškog sa Javnim oglasom za izbor i imenovanje,
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor predsjednika i članova Nadzornih odbora i Upravnog vijeća Grada Ljubuškog,
8. Prijedlog Rješenja:
a) o razrješenju članova stručnog Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za područje Grada Ljubuškog gdje nije donijet provedbeni plan,
b) o imenovanju članova stručnog Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za područje Grada Ljubuškog gdje nije donijet provedbeni plan,
9. Prijedlog Rješenja :
a) o razrješenju Povjerenstva za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog,
b) o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog,
10. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Gradskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti Grada Ljubuškog,
b) imenovanju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Gradskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti Grada Ljubuškog,
11. Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
a) Boži (Grgo) Sušcu, Cerno 30,
b) Antoniu (Marko) Borasu, Hardomilje 183,
12. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Statut JU „Centra za socijalni rad Ljubuški“

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice (zgrada PU Ljubuški).

Objava XXVIII. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški pojavila se prvi puta na Radio Ljubuški.

radioljubuski.ba

Popularno danas