Vlada HNŽ prva u BiH uvodi sustav procjene praćenja djece s teškoćama u razvoju

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) na sjednici održanoj u četvrtak, 9. prosinca, prihvatila je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi te ga poslala u daljnju skupštinsku proceduru.

Razlozi za donošenje tog zakona su usklađivanje sustava procjene, praćenja i upućivanja djece s teškoćama u razvoju ili invaliditetom s Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcioniranja (MKF) koju je razvila Svjetska zdravstvena organizacija.

Istaknuto je kako je HNŽ prva u BiH u kojoj će sljedeće godine biti provedeno pilotiranje novog sustava procjene praćenja i upućivanja djece s teškoćama i invaliditetom. Vladin tim za koordinaciju i praćenje pilot projekta će na kraju 2022. godine Vladi, UNICEF-u BiH i mjerodavnim federalnim ministarstvima podnijeti izvješće o primjeni Pravilnika, smjernica i kriterija u praksi s ciljem njihove provedbe u svim županijama u 2023. godini.

U vezi s tim usvojen je i Akcijski plan transformacije sustava procjene, praćenja i upućivanja djece s teškoćama u razvoju ili invaliditetom, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

Također, razmotren je Prijedlog strategije ruralnog razvitka Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Strategija je dokument koji sadrži viziju i plan transformacije poljoprivrede kao osnovne gospodarske djelatnosti ruralnih prostora u svim njenim aspektima od poslovanja na poljoprivrednom gospodarstvu do mogućnosti i analize svih faktora koji utječu na širi poljoprivredno-prehrambeni sektor, uključujući poljoprivrednu proizvodnju, preradu, distribuciju proizvoda, tržište i zahtjeve potrošača. Ujedno, osigurava okvir za postupno prilagođavanje i usklađivanje poljoprivrede i ruralnog razvitka HNŽ-a s najboljim praksama EU.

Svrha njezinog donošenja je promoviranje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja. Strategija jasno definira ciljeve, prioritete, fokuse, mjere i aktivnosti (operacije), način njihova ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za provedbu, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje.

Istaknuto je kako HNŽ ima niz komparativnih prednosti, kao što su, primjerice, raznolikost i očuvanost prirodnih resursa, koje je potrebno pretvoriti u konkurentne prednosti, kao temeljne pretpostavke ruralnog razvitka Županije.

U tu svrhu, definirana su tri strateška pravca (fokusa), temeljem kojih se kreiraju strateški ciljevi ruralnog razvitka HNŽ-a: poticanje konkurentnosti poljoprivrede; osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama i postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvitke ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

S ciljem usvajanja svih bitnih financijskih dokumenata proračunskih i izvanproračunskih korisnika u tekućoj za sljedeću godinu, Vlada je dala suglasnost na Financijski plan i Odluku o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a za 2022. godinu koji će biti upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.

Razmotreno je Izvješće o radu Agencije za privatizaciju HNŽ-a za 2020. godinu te dana suglasnost na Program rada Agencije za 2021. godinu. Istaknuto je kako je, s ciljem podizanja djelotvorne i racionalne provedbe poslova iz djelokruga Agencije, u Programu rada dan sustavan prikaz instrumenata i mjera kojima će biti nastavljene započete aktivnosti iz prethodnih godina vezane za privatizaciju preostalog državnog kapitala i državne imovine na prostoru HNŽ-a kroz postupak velike i male privatizacije.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, razmotren je i usvojen Programa utroška 200.000 maraka koje su dodijeljene jedinicama lokalne samouprave u HNŽ-u za različite projekte kojima se poboljšava lokalna turistička ponuda, među kojima je i potpora manifestaciji “Advent u Mostaru” u iznosu od 30.000 maraka.

Vlada je donijela odluku kako će se, zbog obaveza prema Federalnom zavodu i Službi za zapošljavanje HNŽ-a, prijam vježbenika odvijati u dva ciklusa. Prvi ciklus prijama bit će okončan do konca godine, a drugi tijekom 2022. godine sukladno financijskim mogućnostima proračuna.

Usvojen je zaključak kojim se izdvaja 200.000 maraka za Ustanovu “Dom za socijalno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba” u Stocu. Istaknuto je kako su sredstva namijenjena za završetak započetih radova na izgradnji lijevog krila zgrade te ustanove čime bi se značajno povećao prostorni kapacitet te omogućio prijam većeg broja korisnika usluga.

Vlada je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Plana i programa Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza HNŽ-a za 2021. godinu. Godišnjim planom i programom održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje obuhvaćene su mjere i aktivnosti koje se provode kako bi se očuvala postojeća cestovna infrastruktura i sigurnost na cesti. Istaknuti su rekonstrukcija ceste Košpina luka-Džanići u iznosu od 450.450 maraka, sanacija ceste Tromeđa-Zvirovići u iznosu od 437.694 marke te rekonstrukcija mosta Arapovići u iznosu od 181.350 maraka.

Na današnjoj sjednici razmotrena je i prihvaćena informacija Ministarstva gospodarstva o realizaciji zaključenih ugovora o koncesijama za 2021. godinu.

U informaciji je dan uvid u obavljanje djelatnosti iz oblasti rudarstva i energetike, i to: eksploatacija mineralnih sirovina, obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata.

Također, ovom informacijom obuhvaćeni su podaci o mineralnim sirovinama koje su nastale kao rezultat izvođenja građevinskih i drugih radova kojima nije svrha eksploatacija.

Vlada je razmotrila i izvješće o žetvi strnih žita u 2020. godini u kojem je navedeno da je ukupni prinos bio 2.733 tone zrna žita.

Koliko je koristan ovaj članak?

Kliknite na zvjezdicu da biste je ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Brojanje glasova:

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovaj post.

Kako vam se ovaj post učinio korisnim ...

Podijelite ga s prijateljima!

Žao nam je što vam ovaj post nije bio koristan!

Poboljšajmo ovaj post!

Recite nam kako možemo poboljšati ovaj post?

Brano
Brano
Brano zna sve o filmovima i novim serijama. Čest je gost kulturnih događanja u našim gradovima. Najviše voli dobre koncerte i muzičke festivale.

Popularno danas