Vlada HNK: Žurno otkloniti poteškoće u svezi isplate financijskih sredstava

-

Ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Faladžić u utorak je na sjednici kantonalne Vlade podnio Informaciju u svezi poteškoća u isplati financijskih sredstva izazvanih kvarom na informatičkoj opremi, odnosno serveru za obračun plaća proračunskih korisnika, a nakon detaljne rasprave, Vlada je usvojila niz zaključaka te obvezala resornog ministra da žurno izvijesti javnost o novonastaloj situaciji, mjerama koje se čine i aktivnostima koje će se poduzeti kako bi se otklonile nastale poteškoće.

Nastavljajući snažnu potporu braniteljskoj populaciji, Vlada je dala suglasnost na Program utroška Ministarstva za pitanja branitelja za 2021. godinu u kojemu se, uz redovita izdvajanja za grantove udrugama u iznosu od 519.780 maraka, za prava temeljem Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji izdvaja 2.870.000 maraka, priopćeno je iz Vlade HNK-a.

S ciljem poboljšanja uvjeta života braniteljske populacije, uz ostalo, realizirat će se stambeno zbrinjavanje u iznosu od 350.000 maraka, potpore upošljavanju i samoupošljavanju u iznosu od 300.000 maraka, subvencionirati zapošljavanje djece poginulih branitelja i RVI u iznosu od 200.000 maraka, plaćanje naknade upisa u obrazovne ustanove i doškolovanje, stručno osposobljavanje i prekvalificiranje u iznosu od 230.000 maraka, te obveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište u iznosu od 50.000 KM. 

Također, za zdravstveno osiguranje izdvojit će se 290.000 maraka, medicinsko preveniranje i rehabilitiranje 120.000 maraka, podizanje i održavanje nadgrobnih spomenika, te troškove pokopa 120.000 maraka, ortopedska i druga pomagala 150.000 maraka, obilježavanje značajnih datuma 80.000 maraka i jednokratne pomoći 350.000 maraka.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Program transfera za veterinarstvo u ukupnom iznosu od 180.000 maraka. Istaknuto je kako se Programom, uz ostalo, osiguravaju sredstva za preveniranje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNK-a, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektronaponski objekt fotonaponske elektrane “Pažin” na Pješivcu u Općini Stolac.

Također, Vlada je odobrila 20.000 maraka za obnovu potresom oštećene Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Petrinji, navodi se u priopćenju.

spot_img

Mostar vijesti