Vlada HNK-a dala suglasnog na prijedlog Kolektivnog ugovora u oblasti zdravstva

-

Na hitnoj telefonskoj sjednici održanoj u ponedjeljak Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) dala je saglasnost na prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNK-a, kao i uvjetima i roku primjene.

Za potpisivanje Kolektivnog ugovora ovlašten je ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK-a Goran Opsenica.

Sredstva za financiranje prava utvrđenih Kolektivnim ugovorom osiguravaju se u Financijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a, iz sredstava osnivača i u financijskim planovima zdravstvenih ustanova.

Javne zdravstvene ustanove počinju primjenu Kolektivnog ugovora prvog dana idućeg mjeseca nakon stupanja na snagu odluke Vlade, priopćila je Vlada HNK-a.

spot_img

Mostar vijesti