back to top

Uslovi u turističkim ambulantama se mijenjaju: Turisti više neće morati plaćati usluge

Ove godine tridesetak turističkih ambulanti duž Jadrana, koje su se opremile za ovu turističku sezonu, sada svoje usluge dogovaraju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO). Ova novost je od velike važnosti za sve turiste koji su do sada morali platiti svaki posjet turističkoj ambulanti iz svog džepa. Ova vijest je podjednako dobra i za domaće turiste, osiguranike HZZO-a, koji će uslugu ostvariti na temelju svoje zdravstvene iskaznice, kao i za strane turiste iz EU koji imaju pravo na pokriće troškova zdravstvenih usluga u zemljama članicama, piše Novi list.

Europska pravila

Prema europskim pravilima, građani EU-a tijekom boravka u drugoj zemlji članici imaju pravo na nužnu zdravstvenu uslugu, koju na kraju plaća njihovo osiguranje u zemlji iz koje dolaze. Do sada je to pravilo vrijedilo samo za domove zdravlja s ugovorom s HZZO-om, dok su turističke ambulante radile po drugačijim pravilima i naplaćivale sve usluge. Zbog toga su domaći gosti izbjegavali turističke ambulante, i radije se obraćali obiteljskim liječnicima. Obiteljski liječnici su često brinuli i o strancima, te rješavali papirologiju vezanu za naplatu takvih usluga. Hitni bolnički prijemi ljeti imaju 30% veći promet zbog turista, jer nisu samo hitni slučajevi prisutni, već i manje ozljede koje se mogu riješiti u turističkoj ambulanti.

“Do sada je problem bio što su neke turističke ambulante postojale, ali su naplaćivale usluge, pa je bilo prirodno da su svi odlazili tamo gdje ne moraju platiti, obiteljskim liječnicima. Sada je taj dio bolje riješen. Još uvijek je problem što mnoge turističke ambulante nisu dobro označene, pa turisti ne znaju kome se obratiti,” rekla je Vikica Krolo, zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore.

Za sezonu 2024., županije su izrazile potrebu za organizacijom barem 65 turističkih ambulanti u oblastima Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Osječko-baranjska i Bjelovarsko-bilogorska županija.

Na temelju programa dodjele potpora domovima zdravlja za ulaganje u medicinsko-tehničku opremu potrebnu za organizaciju turističkih ambulanti, 13 domova zdravlja je dobilo ukupno više od pola milijuna eura za opremanje 47 lokacija turističkih ambulanti. Ipak, dio ambulanti nije počeo s radom zbog nedostatka liječnika i medicinskih sestara.

Vikendom ne rade

“Domovi zdravlja su dobili poticaj za opremanje turističkih ambulanti, ali mnoge nisu otvorene zbog nedostatka liječnika i sestara. Koliko nađu doktora, toliko će raditi,” rekla je Krolo. Međutim, samo tridesetak liječnika je na raspolaganju, što je gotovo polovina manje od potrebnog broja.

Zbog nedostatka liječnika za organizaciju sve smjene, turističke ambulante rade uglavnom samo u jednoj smjeni, a vikendom obično ne rade, nego dežuraju obiteljski liječnici kao i do sada. U pogledu turističke sezone, napredujemo, ali ne možemo naći dovoljno ljudi. Imamo prostor, dobili smo novac od ministarstva, sada samo trebamo ljude, no tu zapinjemo. Uglavnom rade mladi kolege koji su tek diplomirali jer su stariji već zaposleni,” objašnjava Krolo.

Turističke ambulante su ugovorile svoje usluge s HZZO-om od 1. lipnja do 30. rujna. Privremeni timovi domova zdravlja će imati pristup izdavanju recepata i uputnica, te korištenju Centralnog informatičkog sustava Hrvatske (CEZIH) te će biti plaćeni za povećanu broj pacijenata. Besplatne usluge u turističkim ambulantama mogu biti olakšanje za ambulante primarne zdravstvene zaštite i hitne službe te pružiti kvalitetniju skrb turistima u Hrvatskoj,

Iznimka od ovog pravila su privatne turističke ambulante koje i dalje ne ugovaraju svoje usluge s HZZO-om, već moraju biti plaćene od strane pacijenata.

Izvor: Grude Online

Izvor: ( www.grude-online.info / Mostarski.info )

Popularno danas