U Livnu sastanak Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava s gostima iz Švedske

U cilju razmjene iskustava i dobre prakse, u Livnu je održan sastanak Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava s gostima iz Švedske, predstavnicima Sindikata IF-Metall i radničke Asocijacije za edukaciju ABF. Riječ je o aktivnostima u sklopu projekta „Zajedno za radnička prava“ koji Centar za građansku suradnju iz Livna provodi već deset godina uz potporu Međunarodnog Olof Palme Centra i Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju – SIDA.

Koaliciju za bolju zaštitu radničkih prava čini 40-ak sindikalnih i 10 nevladinih organizacija s područja Unsko-sanskog, Zapadnohercegovačkog, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona 10. Razgovaralo se o unutrašnjoj organizaciji švedskih sindikata, edukaciji članstva, besplatnoj pravnoj pomoći i ulozi ombudsmana koji su uposlenici Sindikata.

„Ima nas oko 160 ombudsmana u Švedskoj i mi vršimo sve pregovore koji su namijenjeni za pomoć radnicima“ kazao je Zoran Stanić, ombudsman švedskog sindikata IF-MetallETALL.

Struktura Švedske je, kako navodi, dosta drugačija od one u Bosni i Hercegovini i tamo se svi prekršaji koji se vrše na radnim mjestima rješavaju na radnom sudu.

„Mi također imamo klubove koji rade na radnim mjestima u firmama gdje je to prva pomoć radniku na radnom mjestu. U slučaju da mi ne riješimo neki problem, obraćamo se višem nivou, odnosno Regiji“, istakao je Jasmin Ćosić, predsjednik Regionalnog sindikata IF-Metall.

Naglašeno je kako je do 90-ih godina prošlog stoljeća BiH imala i radnički sud i jake i educirane sindikate.

Zulka Baljak, direktorica Centra za građansku suradnju Livno, kao najveći nedostatak navodi neredovne ili nikakve edukacije članova sindikata, kao i nedostatak pravne zaštite radnika.

Dobro organiziranim i jakim sindikatima pružanje pravne pomoći nije tako veliki problem ni u BiH, međutim…

„Naš najveći je problem korupcija i vladavina prava. Ne vrijedi vama ni pravilnik, ni pravna pomoć, ni odvjetnik kad dođete na sud, a sud zbog korupcije presudi u korist poslodavca, u korist nekakve političke ideje ili nečega, i radnik ostane razočaran, bez mogućnosti da mu se objasni kako je to moguće“, navodi Sara Živković, predsjednica Sindikata HT-a Mostar.

Tome treba dodati i aktualnu razjedinjenost i podjele unutar sindikalnog saveza u Bosni i Hercegovini, te je naglašena žurnost u rješavanju tog problema radi veće solidarnosti i borbe za bolja radnička prava u cijeloj državi.

federalna.ba

relax-portal.info

Popularno danas