back to top

Priopćenje s 18. sjednice Općinskog vijeća Grude

Općinsko vijeće Grude održalo je 18. sjednicu 27. travnja 2023. godine. Sjednici  je bio nazočan 21 vijećnik.

Prije početka rada verificiran je mandat Dražena Vukoje, HDZ BiH, polaganjem vijećničke prisege.

Nakon glasovanja, većinom glasova usvojen je dnevni red od 19 točaka dostavljenih u materijalima.

Izvod iz Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Grude usvojen je jednoglasno, bez primjedbi.

Vijećnička pitanja su postavljali: Vlado Rašić, SDP BiH i Ivan Pandžić, HRS.

Odluka o kreditnom zaduženju općine Grude usvojena je sa 19 glasova “za” i 2 glasa “protiv”.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine Grude za 2023. godinu usvojena je sa 19 glasova “za” i 2 glasa “protiv”.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojena Izvješća o radu JP Komunalno d.o.o. Grude i Dječjeg vrtića „Grude“ Grude u 2022. godini.

Većinom glasova usvojena su Izvješća o radu JU „VRILO“ Grude, JU Kulturni dom A. B. Šimić Grude i Centra za socijalni rad Grude u 2022. godini.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude u 2022. godini.

Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije i Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom, usvojeni su većinom glasova.

Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom je usvojena jednoglasno.

Odlukom o razrješenju predsjednika Odbora za ravnopravnost spolova razrješena je Daniela Perić, dosadašnja predsjednica Odbora.

Odlukom o izboru predsjednika Odbora za ravnopravnost spolova za predsjednika Odbora izabran je Dražen Vukoja HDZ BiH.

Odlukom o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun razrješena je Daniela Perić, dosadašnja predsjednica Odbora.

Josip Spajić, iz reda građana, izabran je za člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun.

Nakon glasovanja, jednoglasno su usvojeni: Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izborima za članove Vijeća Mjesnih zajednica općine Grude i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, nezavisnih kandidata, liste nezavisnih  kandidata i udruga građana za sudjelovanje na  neposrednim izborima za Vijeća Mjesnih zajednica Općine Grude.

grude.info

Popularno danas