Prikupljanje pomoći putem dobrovoljnih priloga građana, pravila, zakon i kazne

Lice koje zloupotrebljava prikupljanje novčanih sredstava može biti kažnjeno iznosom od 200 do 500KM

U posljednje vrijeme svjedočimo pokušajima zloupotrebe prikupljanja novčanih priloga za razne namjene. Provjerili smo ko, kako i pod kojim uslovima može pokrenuti humanitarne aktivnosti koje imaju za cilj prikupljanje dobrotvornih priloga.

To je jednim dijelom definisano i Zakonom o javnom redu i miru HNK. Fizička i pravna lica mogu prikupljati dobrovoljne priloge građana, organizacija i zajednica ako imaju odobrenje nosioca izvršne vlasti, poručuje Edin Mujak  iz Službe za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu Grada Konjica.

Edin Mujak, Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu Grada Konjica

“Odobrenje se daje na zahtjev stranke, nezavisno od toga da li je u pitanju fizičko ili pravno lice. U zahtjevu mora jasno i decizno da se navedu sljedeće činjenice: svrha i način prikupljanja sredstava, da li je to za liječenje, za rješavanje stambenog pitanja ukoliko se radi o socijalnom slučaju ili neka druga svrha. Također, treba navesti mjere koje će podnosilac zahtjeva poduzeti da bi se spriječila zloupotreba prikupljenih sredstava u vezi sa navedenom namjenom. U zahtjevu se navodi i vrijeme za koje se traži odobrenje za prikupljanje novčanih sredstava, kao i područje na kojem se vrši prikupljanje dobrovoljnih priloga građana.”

 Nakon davanja saglasnosti u aktivnost se uključuje i JU Centar za socijalni rad, a sve s ciljem sprječavanja zloupotrebe donacija pojašnjava gospodin Mujak.

“Iako nije definisano zakonom, da bi spriječili eventualne zloupotrebe, u rješenju za odobrenje prikupljanja novčanih sredstava, navodimo da prilikom otvaranja žiro računa na koji će se uplaćivati sredstva, obavezno bude ovlašten neko od uposlenih iz JU Centar za socijalni rad. Na taj način imamo informaciju koliko je prikupljenih sredstava i da li je to transparentno u vezi sa načinom prikupljanja te utroškom.”

Iako se rijetko dešava, zahtjevi za prikupljanje priloga  mogu  se odbiti u sljedećim slučajevima:

“Ukoliko nije opravdana svrha prikupljanja dobrovoljnih priloga, npr. ako podnosilac zahtjeva navede da su mu prilozi potrebni za rješavanje stambenih pitanja, a mi imamo informaciju da podnosilac već ima riješeno stambeno pitanje, naravno da u takvim slučajevima odbijamo zahtjev. Pored toga, do odbijanja dolazi i u slučaju da su podaci navedeni u zahtjevu netačni. Ukoliko neko na takav način prikuplja priloge može dobiti novčanu kaznu od 200 do 500 KM. “

Za sve oni koji u narednom periodu planiraju organizovati neku humanitarnu aktivnost koja podrazumijeva prikupljanje priloga, obrazac zahtjeva za tu aktivnost mogu pronaći na stranici Grada Konjica na kojem je i navedeno šta je sve neophodno ispuniti za dobijanje rješenja, a isti se može preuzeti i ispod:

Zahtjev-za-prikupljanje-novcanih-sredstavaPreuzmi

Ukoliko se sredstva prikupljaju za liječenje, uz zahtjev se prilaže i medicinska dokumentacija, ili ukoliko se sredstva žele prikupljati za rješenje stambenih pitanja neophodno je i mišljenje centra za socijalni rad.

Od predaje zahtjeva do konačnog rješenja može proći maksimalno 30 dana, iako, kako iz službe poručuju, to bude završeno za 7 do 10 dana.

radiokonjic.ba

19.04.2023.

amra@radiokonjic.ba

radiokonjic.ba

Popularno danas