Preminuo fra Ivan Ševo, član Hercegovačke franjevačke provincije

-

Fra Ivan Ševo, župni vikar, gvardijan, definitor, ekonom i vikar Hercegovačke franjevačke provincije preminuo je sinoć u 69. godini u Mostaru.

Ivan Ševo rođen  je 1. siječnja 1953. u Donjim Hamzićima, općina Čitluk. Pučku je školu pohađao u Donjim Hamzićima  i Čerinu. Gimnaziju je završio u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom (1968. – 1972.). Teologiju s filozofijom studirao je u akademskim godinama 1974./1975. i 1975./1976. na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, a od 1976. do 1980. godine na Teološkome fakultetu Sveučilišta u Freiburgu im Breisgau.

Studij je završio godine 1980. nakon što je položio potrebne ispite i napisao diplomski rad pod naslovom Die Problematik der Glaubens- und Gnadenerfahrung in der neusten theologischen Diskussion (Problematika iskustva vjere i milosti u najnovijoj teološkoj diskusiji) pod mentorstvom prof. dr. phil. i dr. theol. Karla Lehmanna (kasnije biskupa u Mainzu, dugogodišnjega predsjednika Njemačke biskupske konferencije i kardinala).

Na Sveučilištu u Mostaru obranio je 2011. godine doktorsku disertaciju pod naslovom tamno svjetlo boga (pristup Bogu u filozofiji Bernharda Weltea).

 Tijelo pokojnika bit će izloženo u crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, u utorak, 23. ožujka, od 12 sati, nakon čega će se služiti sveta misa zadušnica.

Fra Ivan Ševo bit će sahranjen na groblju Podadvor u Čitluku. 

spot_img

Mostar vijesti