back to top

Poziv na obuku o Komuniciranju o procesu europskih integracija

Plan obuka za drugi kvartal 2024. godine u organizaciji Direkcije za europske integracije obuhvata obuku pod nazivom “Komuniciranje o procesu europskih integracija” koja će se održati 5. lipnja 2024. godine u Livnu.

Centralni fokus ove obuke je disperzirana komunikacija o integraciji u EU, koja je odgovornost svih institucija i aktera u društvu. Komunikacija o procesu integracije u EU podrazumijeva razmjenu informacija, slanje i primanje poruka koje se odnose na kriterije za članstvo u EU, aktivnosti institucija u BiH u procesu integracije, razbijanje stereotipa i mitova o članstvu u EU.

Cilj obuke je osposobiti polaznike da prepoznaju teme za komunikaciju o integraciji u EU, upoznati ih sa važnošću komunikacije o integraciji, unaprijediti njihovo znanje o najboljim praksama komunikacije o integraciji te ih upoznati s prednostima digitalne komunikacije.

Obuka je namijenjena članovima tijela koja koordiniraju proces europskih integracija, državnim službenicima koji se bave koordinacijom pridruživanja BiH EU, znanstvenicima, studentima, novinarima, predstavnicima nevladinih organizacija, zaposlenima u javnom sektoru i nezaposlenim osobama. Također, na obukama mogu prisustvovati i nastavnici strukovnih škola te učenici srednjih škola zainteresirani za temu.

Za prijavu na obuku potrebno je popuniti prijavni obrazac koji je dostupan na ovom linku. Popunjeni obrazac se dostavlja na e-mail adresu DEIobuke@dei.gov.ba najkasnije do 31. svibnja 2024. godine, po informaciji Vlade HBŽ.

www.tomislavnews.com

Izvor: ( www.tomislavnews.com / Mostarski.info )

Popularno danas