Neujednačene porodiljne naknade: Evo koliko iznose zavisno od županije u kojoj živite

Visina porodiljnih naknada na teritoriju FBiH je vrlo neujednačena pa nezaposlene porodilje u nekim županijama do navršene godine dana djeteta primaju po 1.000 maraka mjesečno, a u nekima samo po 100.

Najveće mjesečne naknade daju im Sarajevska, Bosansko-podrinjska Goražde, Tuzlanska i Zeničko-dobojska županija. Pojedine županije uvele su mjere pomoći višečlanim obiteljima pa tako Zapadnohercegovačka županija za treće i svako sljedeće dijete u obitelji isplaćuje dodatak u iznosu od 500 KM mjesečno u trajanju do djetetove sedme godine.

Nezaposlene porodilje u Županiji Sarajevo 12 mjeseci dobivaju po 996 maraka mjesečno, a obitelj, pod uvjetom da je ostvareno pravo na dodatak na djecu, ostvaruje i pravo na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta – 375 KM te dodatnu novčanu pomoć za prehranu djeteta – 60 KM (ostvaruje se šest mjeseci nakon porođaja).

Županija Sarajevo je prva županija koja je Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji sa djecom propisala da djeca u obiteljima sa troje ili više djece imaju pravo na dodatak na djecu bez obzira na imovinski cenzus.

Nezaposlena porodilja na području Bosansko-podrinjske županije Goražde ostvaruje pravo na novčanu pomoć u mjesečnom iznosu od 1000 KM koja se isplaćuje sve dok novorođenče ne napuni 12 mjeseci.

Osim toga, porodilja ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 209,50 KM.

U Tuzlanskoj županiji nezaposlena majka porodilja prima 996 KM mjesečno, a ova županija isplaćuje i jednokratnu novčanu pomoć za roditelje sa troje i više zajedničke djece u iznosu od 1500 KM.

Sve porodilje koje nisu u radnom odnosu u Zeničko-dobojskoj županiji ostvaruju pravo na pomoć u iznosu od 1000 KM mjesečno od rođenja pa do navršene godine dana djetetu. Županijskim zakonom propisano je da se majci koja rodi blizance ili trojke i svako slijedeće dijete pomoć uvećava za 20 posto.

U Zapadnohercegovačkoj županiji naknada rodiljama, ženama majkama koje nisu u radnom odnosu iznosi 350 KM mjesečno u razdoblju od 12 mjeseci nakon porođaja, a žena majka dobiva i jednokratnu pomoć za novorođeno dijete u iznosu od 500 KM. Također, uveden je i dodatak na treće i svako sljedeće dijete u obitelji u iznosu od 500 KM mjesečno u trajanju do sedme godine djeteta.

Novčana pomoć nezaposlenoj porodilji u Hercegovačko-neretvankoj županiji iznosi 400 KM mjesečno, a isplaćuje se 12 mjeseci. Porodilja dobije i jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 400 KM.

Novčana pomoć za nezaposlene porodilje u Unsko-sanskoj županiji iznosi 55 posto najniže plaće u Federaciji, a što konkretno iznosi 327,80 KM i isplaćuje se u trajanju od jedne godine od rođenja djeteta.

Na mjesečnu novčanu pomoć u visini od 55 posto najniže plaće u FBiH imaju pravo porodilje van radnog odnosa i u Srednjobosanskoj županiji u trajanju do navršene jedne godine života djeteta.

Nezaposlenim majkama u Posavskoj županiji porodiljna naknada isplaćuje se u iznosu od 300 KM mjesečno u trajanju od 12 mjeseci, a u HBŽ-u ta naknada je 100 KM mjesečno. HBŽ isplaćuje i jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 300 KM.

U zaštiti djece i obitelji neke od jedinstvenih mjera poduzela je Županija Sarajevo u kojoj je moguće ostvariti pravo na dodatak na djecu (bez cenzusa primanja) za djecu bez jednog ili oba roditelje te obitelji u kojoj jedan od roditelja ima invaliditet od najmanje 90 posto, koja ima dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju, koja ima dijete oboljelo od karcinoma, šećerne bolesti, leukemije, TBC, celijakije, kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, hepatitisa B i C, epilepsije ili dijete sa poremećajem autističnog spektra, čiji je jedan od roditelja korisnik stalne novčane pomoćim kao i obitelji sa troje ili više djece.

Neujednačenost i šarenilo od županije do županije primjetno je i kod isplate drugih dodataka i doplataka za djecu i porodilje, kao i kod uvjeta koje je potrebno ispuniti da bi se neko od tih prava i ostvarilo.

Koliko će sve to utjecati na postizanje socijalne sigurnosti i poboljšanje demografske situacije ostaje nam da vidimo.

Post Neujednačene porodiljne naknade: Evo koliko iznose zavisno od županije u kojoj živite je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas