NAJAVA: 21. sjednica Općinskog vijeća Grude

Predsjednica OV Grude Franka Leko, sazvala je 21. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati u utorak 19. prosinca 2023. godine s početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 • Izvod iz Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 • Vijećnička pitanja,
 • Prijedlog Proračuna općine Grude za 2024. godinu,
 • Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Grude za 2024. godinu,
 • Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad dužnosnika Općinskog
  vijeća,
 • Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vijećničkoj naknadi članovima Općinskog
  vijeća Grude,
 • Prijedlog Plana i program održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove
  lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Grude za 2024. godinu,
 • Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade za 2024. godinu,
 • Prijedlog Plana prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalne
  djelatnosti za 2024. godinu,
 • Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u
  K.o. Ružići,
 • Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-
  licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“,
 • Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-
  licitacije u K.o. Tihaljina I.,
 • Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u K.o. Grude-grad,
 • Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
  općine Grude u K.o. Donji Mamići, izravnom pogodbom,
 • Prijedlog Rješenja o razrješenju Upravnog vijeća Javne ustanove”Kulturni dom
  Antun Branko Šimić” Grude,
 • Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove
  “Kulturni dom Antun Branko Šimić” Grude,
 • Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Grude za 2024. godinu,

Sjednica će se održati u kino dvorani Grude.

Post NAJAVA: 21. sjednica Općinskog vijeća Grude je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas