NAJAVA: 18. sjednica Općinskog vijeća Grude

Predsjednica Općinskog vijeća Grude Franka Leko sazvala je u četvrtak 27. travnja 2023. godine 18. sjednicu OV.

 • Izvješće o ovjerenom mandatu u Općinskom vijeću Grude,

Dnevni red:

 • Izvod iz Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 • Vijećnička pitanja,
 • Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju općine Grude,
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna općine Grude za 2023. godinu,
 • Izvješće o radu JP Komunalno d.o.o. Grude u 2022. godini,
 • Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Grude“ Grude u 2022. godini,
 • Izvješće o radu JU „VRILO“ Grude u 2022. godini,
 • Izvješće o radu JU Kulturni dom A. B. Šimić Grude u 2022. godini,
 • Izvješće o radu Centra za socijalni rad Grude u 2022. godini,
 • Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude u 2022. godini,
 • Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja-licitacije,
 • Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom,
 • Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude u K.o. Donji Mamići izravnom pogodbom,
 • Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Odbora za ravnopravnost spolova,
 • Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Odbora za ravnopravnost spolova,
 • Prijedlog Odluke o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun,
 • Prijedlog Odluke o izboru člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun,
 • Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izborima za članove Vijeća Mjesnih zajednica općine Grude,
 • Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, nezavisnih kandidata, liste nezavisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za Vijeća Mjesnih zajednica Općine Grude.

Sjednica će se održati u kino dvorani u Grudama s početkom u 11 sati.

Post NAJAVA: 18. sjednica Općinskog vijeća Grude je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas