Mostar dobio komunalne redare

-

Četiri komunalna redara početkom sljedećeg mjeseca bit će angažirana u kontroli poštivanja komunalnog reda u Mostaru.

Nakon što prođu period obavezne obuke, koja podrazumijeva njihovo upoznavanje s ovlastima, kao i obimom odgovornosti te propisima koji reguliraju materiju koja će biti predmetom njihova nadzora, gradski komunalni redari krenut će s obavljanjem poslova predviđenih Zakonom o komunalnim djelatnostima Grada Mostara, priopćila je Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara.

Komunalni redari bi s obavljanjem redovitih radnih zadataka, u funkciji nadzora nad poštivanjem komunalnog reda u Gradu Mostaru s ciljem pravilnog uređenja, održavanja, korištenja, zaštite i očuvanja javnih površina, trebali početi 10. svibnja.

Iz Službe za inspekcijske poslove podsjećaju da je nadležnost komunalnih redara u oblasti nadzora nad provođenjem odredaba Odluke o komunalnom redu, a ovlaštenja propisana Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Provedenim aktivnostima uspostavljanja komunalnog redarstva u Gradu Mostaru, koje će sigurno opravdati svoje postojanje, te svakodnevnim angažmanom komunalnih redara na području Grada Mostara, stvorit će se preduvjeti za kvalitetniji život svih građana, koji će dobiti priliku da na brži i efikasniji način realiziraju svoje zahtjeve, u predmetima zaštite i očuvanja javnih površina, navode iz Službe za inspekcijske poslove.

Građani se pozivaju da svojim aktivnim sudjelovanjem doprinesu ostvarenju zajedničkog cilja, a to je čist i uređen Mostar.

spot_img

Mostar vijesti