Matični ured Konjic: U 2022.godini rođeno 169 beba, a umrlo 368 osoba

U Matičnom uredu Konjic, koji obuhvata i ured u Buturović Polju, sumirani su podaci o broju rođenih, umrlih i vjenčanih u 2022.godini.

Prema riječima Šeherzade Alić, pomoćnice gradonačelnika u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove Grada Konjica, rođeno je 169 beba, što je u odnosu na 2021.godinu, kada je bilo 215 novorođenih, manje za 46 beba.

“U matičnu knjigu umrlih je u 2022.godini upisano 368 činjenica smrti, što je u odnosu na 2021.godinu, kada je bilo 482, manje za 114 umrlih osoba. Kada se uporede podaci iz matične knjige rođenih i matične knjige umrlih evidentno je da se trend negativnog prirodnog priraštaja nastavio i u 2022.godini, jer je rođeno 169, a umrlo 368 osoba”-kazala je Alić.

Nešto su pozitivnije brojke u matičnoj knjizi vjenčanih. U 2022. godini se vjenčao 161 par, što je za  25 vjenčanja više u odnosu na 2021. godinu, kada je 136 parova sklopilo brak.

U Matičnom uredu Konjic su sumirani i podaci za sve tri matične knjiga u proteklih deset godina.

“U matičnoj knjizi rođenih, kada pogledamo podatke za proteklih deset godina, broj rođenih se kretao od 170 do 235 u 2017.godina, kada smo imali maksimalan broj rođenih beba, ali kada uporedimo podatke o broju rođenih i umrlih, razlika je iznosila godišnje oko stotinu upisa više u knjigu umrlih. Posljednje tri godine razlika se znatno povećala, pa smo tako 2020.godine imali 180 više umrlih u odnosu na rođene, dok je 2021.razlika iznosila 267, a prošle godine 199. U posljednjih deset godina prirodni priraštaj je u minusu za 1428 osoba, što je zabrinjavajući podatak”– kazala je Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u Službi za opću upravu i inspekcijske poslove Grada Konjica.

Broj upisa u matičnu knjigu vjenčanih u proteklih deset godina se kretao od 130 do 160 obavljenih vjenčanja.

radiokonjic.ba

20.01.2023.

radiokonjic.ba

Popularno danas