back to top

IZVJEŠĆE o stanju sigurnosti na području HBŽ od 22. do 29. 4. 2024. godine

U vremenskom periodu od 22. do 29. 4. 2024. godine na području Hercegbosanske županije dogodilo se deset prometnih nezgoda, od toga jedna prometna nezgoda sa nastradalom osobom ( 1 LTO ), dvije prometne nezgode sa većom materijalnom štetom i sedam prometnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodilo se pet prometnih nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dogodilo se pet prometnih nezgoda, dok se u zoni odgovornosti PU Drvar  nije dogodila niti jedna prometna nezgoda.

U oblasti kriminaliteta zabilježeno je pet događaja koji imaju obilježja kaznenog djela i to:

– 1 KD “Računalna prijevara” ( PP B. Grahovo ),
– 1 KD “Krađa” ( PP Livno ),
– 1 KD “Oštećenje tuđe stvari” ( PP Livno ),
– 1 KD “Laka tjelesna ozljeda” ( PP Livno ),
– 1 KD “Nasilje u obitelji” ( PP Tomislavgrad ).

Na području Hercegbosanske županije zabilježena su četiri prekršaja po javnom redu i miru:

– dva prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( svađa, vika, vrijeđanje, omalovažavanje),
– jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( uznemiravanje ),
– jedna prekršaj po čl. 33. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje službenih osoba tijela vlasti u vršenju javnih ovlasti), objava je MUP HBŽ.

www.tomislavnews.com

www.tomislavnews.com

Popularno danas